Najpresnejšie turistické mapy

Mapy VKÚ Harmanec majú za sebou dlhú históriu. Patria medzi to najlepšie, čo na slovenskom mapovom trhu dnes nájdete.

Príbeh VKÚ Harmanec

VKÚ Harmanec je značka, ktorá má už viac ako 70 rokov. Vojenský kartografický ústav v Harmanci začal svoju činnosť v roku 1948. Jeho hlavnou činnosťou bola výroba a tlač máp. Celé generácie Čechov a Slovákov používali jeho produkty v školách, aj v bežnom živote. V roku 2002 sa štátny podnik pretransformoval na VKÚ akciová spoločnosť. Na Slovensku mal, čo sa týka máp, takmer úplný monopol. Túto dominantnú pozíciu sa mu napriek vysokej kvalite výrobkov a známej značke nepodarilo udržať. Podnik sa dostal do ekonomických problémov a prešiel do reštrukturalizácie. Nebolo peňazí na ďalší vývoj, ani na tlač tak žiadaných máp. Keď už hrozilo, že slávne mapy VKÚ úplne zmiznú z trhu, prišli sme za vedením VKÚ a.s. s ponukou odkúpenia kartografickej časti podniku. Po niekoľkých mesiacoch znaleckých posudkov a jednaní sme sa dohodli. Dátum 26.10.2016 môžeme považovať za začiatok nového života máp VKÚ. Práva na používanie značky VKÚ na mapách, kartografické podklady, software, hardware a celý sklad máp teraz vlastní naše vydavateľstvo CBS spol, s.r.o. Pre prácu s mapami VKÚ práve zakladáme dcérsku spoločnosť VKÚ Harmanec, s.r.o., ktorá nadviaže na činnosť štátneho Vojenského kartografického ústavu, ako aj spoločnosti VKÚ a.s.

Akú sme mali motiváciu?

Naše vydavateľstvo s ručne maľovanými mapami a fotografickými knihami sa neustále rozširuje a zväčšuje. Už 18 rokov. Na Slovensku a prostredníctvom dcérskej firmy aj v Čechách. Pre ďalšiu expanziu sme plánovali zahraničie. Plány sme zmenili, keď sa ku majiteľovi dostal podnet vstúpiť na trh s kartografickými mapami. Rozhodovali sme medzi niekoľkými možnosťami. Najlepšie kartografické mapy nosia značku VKÚ, to vám povie skoro každý. Oslovili sme preto vedenie VKÚ a.s. a nakoniec sme sa dohodli. Samozrejme plány na expanziu do zahraničia sme nezavrhli, len trochu odložili.

Produkty VKÚ sú v súlade s našou víziou „Pomáhať cestovnému ruchu rásť.“ Hlavne turistické mapy VKÚ 1:50.000 sú veľmi vyhľadávané turistami a napĺňajú túto víziu.

Kľúčoví zamestnanci našej firmy sú bývalí zamestnanci VKÚ. Niektorí z nich v Harmanci pracovali desiatky rokov. Takže máme tých najlepších kartografov, redaktorov, aj šéfa výroby, akých si len kartografická firma môže želať. Títo šikovní ľudia pri tvorbe týchto máp strávili kus života a je pre nich veľkou motiváciou opäť vzkriesiť slávnu značku.

Poslednou motiváciou je vzťah majiteľa firmy k mapám, histórii a legendárnym značkám. VKÚ považuje za jednu z najslávnejších slovenských značiek a je pre neho výzva opäť ju dostať tam, kam patrí.

Aké služby  VKÚ poskytuje?

Aktualizujeme a tlačíme turistické mapy 1:50.000 a 1:25.000 jednu po druhej, až kým sa všetky, po ktorých je dopyt, nedostanú k turistom.

Poskytujeme licencie na použitie akejkoľvek mapy, alebo časti mapy.

Poskytujeme výrobu vývesných nástenných máp akéhokoľvek výrezu územia Slovenska

Legendárne turistické a cyklistické mapy VKÚ Harmanec

V roku 2017 vydávame prvé tituly najžiadanejších turistických máp 1 : 50 000. Ako jediný slovenský vydavateľ spolupracujeme s Klubom slovenských turistov a so Slovenským cykloklubom. Vďaka tomu sú turistické chodníky a cyklotrasy spoľahlivo aktuálne. Navyše robíme pred vydaním každej mapy podrobné až 4-mesačné miestne šetrenie. Naši regionálni projektoví manažéri sa stretávajú so starostami obcí a členmi turistických organizácií a zabezpečia, aby nová mapa VKÚ bola tou najaktuálnejšou na trhu. Na zadnej strane mapy turista nájde informácie o atrakciách v regióne a služby, ktoré by mohol využiť (ubytovanie, stravovanie, kempy, turistické potreby atď.) Turistické mapy 1 : 50 000 vychádzajú v nákladoch 8 000 až 12 000 ks.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti VKÚ Harmanec, s.r.o.

MAPyčko a MaFuša

V roku 2021 sme sa rozhodli pre novú výzvu a vstúpili sme na pole módy. Vytvorili sme prvú kolekciu tričiek a multifunkčných šatiek s názvom MAPfashion s potlačou turistických máp. Vytvorili sme kolekciu MAPyčiek s ôsmymi mapovými podkladmi, ktoré si získali srdcia mnohých turistov. Každý rok sa snažíme našu kolekciu tričiek rozšíriť minimálne o jednu mapovú oblasť. Celú ponuku mapyčiek a mafuši nájdete aj na našom webe Mapyčko.

 

VKÚ Harmanec a digitálna doba

VKÚ Harmanec sa prispôsobilo aj digitálnemu veku a naše mapy sú teraz dostupné aj v digitálnom formáte. Sú k dispozícii v aplikácii Locus a všetky naše vydané mapy sú dostupné aj online na webovej stránke VKU. V roku 2023 sme vytvorili mobilnú aplikáciu CBS Mapexplorer, ktorá umožňuje čítať papierovú mapu s mobilným telefónom, čím sme uľahčili používanie našich máp aj pre mobilných používateľov. VKÚ Harmanec je pripravené pokračovať v poskytovaní kvalitných služieb a inovatívnych riešení pre všetkých našich klientov.

 

Partneri

Čerstvé a presné informácie sa získavajú z rôznych zdrojov. Ideálne od organizácií, ktoré sa o tú-ktorú časť krajiny, infraštruktúry alebo života starajú. V prípade slovenských ciest je to Národná diaľničná spoločnosť a regionálne správy ciest. O chránených územiach každého druhu má zase najpresnejšie a najpodrobnejšie informácie Štátna ochrana prírody a správy jednotlivých národných parkov.

O turistických trasách sa nikde nedozviete toľko, ako v Klube slovenských turistov. Detaily cyklotrás poznajú najlepšie v Slovenskom cykloklube. S ďalšími partnermi spolupracujeme priamo v teréne, vo vymedzenom priestore regiónu, konkrétneho mapového listu – organizácie, samosprávy, sprievodcovia, horskí vodcovia a podobne.

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

– garant turistického značenia na Slovensku

Prvý turistický chodník na území dnešnej Slovenskej republiky bol vyznačený už v roku 1874, v časoch priekopníckej turistickej organizácie Uhorský karpatský spolok. Pod vplyvom politických zmien počas 20. storočia turistická organizácia viackrát zmenila názov a organizačnú štruktúru. Od roku 1990 je to Klub slovenských turistov (KST), ktorý sa hrdo hlási k svojim predchodcom a zostáva verný pôvodnému poslaniu a hodnotám. Jeho odborná zložka – sekcia značenia KST – sa stará o budovanie a údržbu turistických značených trás (TZT) a o zachovanie ich ucelenej siete. KST podporuje vydávanie turistických máp. Aj priebeh TZT zakreslených v tejto mape aktualizovali kvalifikovaní značkári KST. Verejnoprospešnú činnosť dobrovoľných značkárov KST, pracujúcich v teréne podľa štátnej normy STN 018025, umožňuje najmä podpora Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale už aj rastúci záujem obcí, miest a samosprávnych krajov zlepšovať podmienky na turistiku.

Klub slovenských turistov privíta záujemcov o prácu dobrovoľného značkára.

Kontakt:
znacenie@kst.sk
www.kst.sk

SLOVENSKÝ CYKLOKLUB

 

Slovenský cykloklub (SCK) vznikol v roku 1994. SCK je autorom STN 01 8028, ktorá definuje značenie cykloturistických trás a jej prvé vydanie vyšlo v roku 1997. V roku 2015 prešla novelizáciou. SCK spravuje národný register cykloturistických trás, je národným koordinátorom trás Eurovelo a členom ECF. Slovenský cykloklub má 18 klubov po celom Slovensku a priamo v teréne spravuje tisícky km značených trás. Je odborným garantom pre STN 01 8028 a organizuje pravidelné školenia značkárov cykloturistických trás. Prevádzkuje cykloportál, kde si návštevníci v súčasnosti môžu stiahnuť GPS dáta k viac ako 7 000 km značených trás.

 

Viac informácií nájdete na:

www.cykloklub.sk
www.cykloportal.sk