Služby a mapové licencie

Doplnkové služby pre použitie turistických máp a licencie k mapám VKÚ Harmanec.

Vývesné mapy na mieru

Najobľúbenejším produktom VKÚ je vývesná mapa. Najčastejšie ju zákazníkovi prispôsobujeme tak, že ho umiestnime do stredu mapy a podľa jeho požiadaviek zobrazíme územie okolo neho. Starostovia takto vedia veľmi rýchlo zorientovať turistov a prevádzkovatelia ubytovacích zariadení, či infocentier vedia názorne ukázať, čo zaujímavé sa v ich okolí nachádza. Vývesné mapy neprispôsobujeme len výrezom. K mape pridáme aj informácie o zákazníkovi a vyznačíme jeho polohu do mapy. Takáto vývesná mapa na mieru sa dá zhotoviť z akejkoľvek mapy VKÚ. Na Slovensku sa ich nachádzajú tisíce. Konečným výstupom môže byť plagát, laminovaná fólia, plastová alebo hliníková fólia, či drevený stojan. Alebo len digitálne dáta s licenciou, tlač si vtedy zabezpečí klient sám.

Licencie

VKÚ Harmanec, s.r.o. mimo mapových výrobkov vydavateľstva ponúka:

– predaj digitálnych údajov z portfólia svojej digitálnej bázy mapových údajov formou licencie na použitie

– poskytovanie licencií na použitie digitálnych údajov a mapových podkladov podľa záujmu záujemcu

Predaj digitálnych údajov z portfólia svojej digitálnej bázy mapových údajov

VKÚ Harmanec, s.r.o. disponuje digitálnou bázou mapových údajov veľkých územných celkov a jednotlivých edícií mapových produktov svojho vydavateľského programu. K predaju výlučne rastrový tvar digitálnych údajov. Predaj týchto digitálnych údajov sa zásadne neuskutočňuje pre záujemcu, ktorý je vydavateľom máp a ktorý by v budúcnosti verejne rozširoval mapy vyhotovené z týchto údajov v rámci svojho vydavateľského programu.

Predaj digitálnych údajov z digitálnej bázy mapových údajov sa uskutočňuje jedine formou uzavretia „Licenčnej zmluvy na použitie diela“ v zmysle §65 a nasl. Autorského zákona Slovenskej republiky č. 185/2015 Z.z. v platnom znení.

Poskytovanie licencií na použitie digitálnych údajov a mapových podkladov jednotlivých mapových údajov

Licencia na použitie digitálnych údajov a mapových podkladov z jednotlivých mapových výrobkov je poskytovaná:

– buď na celý mapový výrobok,

– alebo na časť mapového výrobku

Licencia sa poskytuje výlučne na rastrový tvar digitálnych údajov alebo na mapové podklady v analógovom tvare. Je zakázaná akákoľvek mechanická, fotografická, elektronická reprodukcia výrobkov vydavateľskej činnosti VKÚ Harmanec, s.r.o., tiež rozmnožovanie máp a ich častí bez písomného povolenia VKÚ Harmanec, s.r.o.

Licencia na použitie digitálnych údajov a mapových podkladov sa poskytuje jedine formou uzavretia „Licenčnej zmluvy na použitie diela“ v zmysle §65 a nasl. Autorského zákona Slovenskej republiky č. 185/2015 Z.z. v platnom znení.