Za najstarším pútnickým miestom

13. 05. 2019Tip na výlet

Pod svahmi Malých Karpát sa rozprestiera neveľká obec s názvom Marianka. Práve pri tejto obci sa v Mariánskom údolí nachádza významné pútnické miesto, ktoré je považované za najstaršie nielen na Slovensku, ale aj v celom bývalom Uhorsku.

Pýtate sa, kam siaha história tohto pútnickeho miesta, kam prichádzajú veriaci najmä kvôli uctievaniu Panny Márie Tálskej? Čo sa týka miestneho Kostola, či baziliky Narodenia Panny Márie, jeho začiatok siaha naspäť až do 14. storočia, respektíve ešte skôr. Uhorský panovník Ľudovít I Veľký v roku 1377 vydal listinu o kostole v zemi zvanej Tál. Starý kostol, ktorý tu stál patril pod správu Pajštúnskeho hradu. Avšak kráľ kostol aj s celým jeho majetkom odovzdal pustovníkom – Pavlínom – z Rádu sv. Pavla Prvého pustovníka. Tí na mieste starého kostola postavili nový kostol aj s kláštorom. Bazilika je tak najstarším mariánskym kostolom v strednej Európe. V minulom roku 2017 tak uplynulo 640 rokov od prvej písomnej zmienke o kostole. Teda, kým sem prišli Pavlíni, už tu stál cirkevný objekt a s ním aj osídlenie, a teda aj základ dnešnej obce Marianka. Skoršie osídlenie potvrdzuje aj realizovaný archeologický výskum z roku 2009.

Marianka sa popri Starých Horách a Levočskej hore stala rozhodujúcim pútnickým miestom. Cisár Ferdinand III. Habsburgský zaviedol zvyk, že novokorunovaný uhorský králi z jeho rodu sa po korunovácii prišli pokloniť Panne Márii sem do Marianky. Soška Panny Márie bola povýšená na patrónku Uhorska. A bol to Jozef II. ktorý po stáročiach rozkvetu zrušil miestny kláštor Rádu sv. Pavla Prvého pustovníka v Marianke. Jozef II zrušil rád Pavlínov a zakázal aj všetky mariánske púte. Nové dejiny kláštorného komplexu a Mariánskeho údolia sa začali 31. júla 2011, keď slávnostným dekrétom pápež Benedikt XVI. povýšil Kostol Narodenia Panny Márie na Baziliku minor. To dokazuje aj tabuľa osadená na stene baziliky.

A aké ďalšie zaujímavosti tu nájdete? Po Bazilike Narodenia Panny Márie je druhou najvýznamnejšou stavbou v Mariánskom údolí Kaplnka Zázračnej alebo Svätej studne v tvare rotundy. Legenda vraví, že práve na tomto mieste sa Panna Mária zjavovala a tu sa vraj našla zázračná soška panny Márie. Táto soška sa v súčasnosti nachádza na oltári v bazilike. Pochádza pravdepodobne z konca 12. a začiatku 13. Storočia a patrí tak k najstarším soškám tohto druhu nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. V minulosti už od druhej polovice 13. storočia chodili do Marianky ľudia piť vodu a modliť sa. Prameň bol pod holým nebom. Neskôr tu vznikla studňa a potom v roku 1696 tu bola postavená kaplnka. Voda sa užíva veriacimi, ktorí tu nachádzajú duševné i telesné uzdravenie. Cestu ku prameňu lemuje šesť menších kaplniek, ktoré sa nazývajú kaplnkami radostí Panny Márie. Boli vybudované v prvej polovici 18. storočia.

Spomeniem ešte kaplnku sv. Anny, ktorá stojí južne od baziliky. Táto pochádza zo 17. storočia a je vytvorená v ranobarokovom slohu. Sv. Anna je druhou patrónkou farnosti a tohto pútnického miesta. Každoročne sa v nedeľu po 26. júli koná púť k svätej Anne.
V Mariánskom údolí sa na úbočí zalesneného svahu nachádza Lurdská jaskyňa, ktorá predstavuje zjavenie Panny Márie. Ide o umelo vytvorené dielo pre potreby slúženia bohoslužieb vonku – mimo priestorov baziliky, aj vzhľadom na vysoké množstvo návštevníkov bohoslužieb a veriacich pri organizovaných púťach. Pôvodne sa jaskyňa nachádzala pri bazilike. Na stenách jaskynky nájdete pripevnené veľké množstvo tabuliek s rôznymi textami vďaky. Pred jaskynkou horia na stojanoch sviečky. Okrem jaskynky sa v miernom svahu pod korunami stromov rozprestiera kalvária, ktorej 14 zastavení je doplnených 50 drevenými sochami v životnej veľkosti. Pomalým tempom po chodníku zvládne prejsť kalváriu takmer každý. Bukový les dotvára príjemnú atmosféru, z ktorej sa dá čerpať sila a energia. Je tichým pokojným miestom pre prechádzku, oddýchnutie od zhonu a stresu, pre zastavenie a meditáciu v lone prírody. Návštevu baziliky a údolia môžete spojiť aj s pešou turistikou – do Marianky vedie niekoľko turistických značiek. Obhliadnite si aj blízky hrad Pajštún, a to napríklad okruhom z neďalekej Stupavy, cez Pajštún, Borinku do Marianky. Vychádzať na túru môžete aj z Bratislavy – napríklad od Červeného mosta vedie červená turistická značka cez Kačín popod Sekýl až do Marianky.