Vynovená turistická mapa VKÚ TM 114 – Levočské vrchy je tu!

20. 11. 2018Aktualizované mapy, Novinky

Veľký kus práce na aktualizáciách legendárnych turistických máp VKÚ Harmanec  sme za posledné dva roky urobili. Ešte nám veľký kus zostáva, a toto je ďalší čriepok mozaiky turistických máp našej krásnej krajiny.
Práve je ten správny čas, na prípravu nových turistických cieľov, tak poďme objavovať Levočské vrchy s turistickou mapou VKÚ TM 114 – Levočské vrchy. Keď už by to nebolo tento rok, na ďalšiu sezónu budete pripravení. S touto mapou sa určite nestratíte!


Mapa prešla úplnou aktualizáciou. Turistický obsah bol aktualizovaný priamo v teréne, všetky údaje o trasách a časoch boli aktualizované a kontrolované Klubom Slovenských turistov (KST) a na aktualizácii cyklotrás participoval Slovenský cykloklub (SCK). Mapa má tiež novú, krajšiu obálku, doplňujúce informácie …

Turistická a cyklistická mapa VKÚ TM 114 – Levočské vrchy vychádza v klasickej mierke 1 : 50 000. Nachádzajú sa v nej značené všetky dôležité body, vrstevnice, turistické trasy a cykotrasy s časovými údajmi, zimné športy, GPS súradnice v sieti WGS 84.

Mapa má svoje tradičné precízne tieňovanie, ktoré je robené ručne. Táto mapa je označená číslom 114 (TM 114), toto je jej piate vydanie.

Mapa je v praktickom plastovom obale, ktorý sme zachovali, ako aj päť jazyčné popisky. Na mape sme samozrejme spolupracovali s Klubom Slovenských turistov (KST) a so Slovenským cykloklubom (SCK). Obe organizácie dodávajú pre VKÚ aktuálne údaje o trasách a časoch. Okrem toho zohrávajú svoju významnú úlohu aj pri konečnej výstupnej korekcii pred tlačou.

Vďaka týmto spoluprácam pri aktualizáciách pre vás tvoríme tieto najpresnejšie turistické mapy.

Nové vydanie mapy sa začína distribuovať. Zakúpiť si ju môžete online v našom e-shope >>

S našimi mapami sa nestratíte!