Turistické značenie v teréne

1. 03. 2018Novinky

Turistické značenie je informačný systém, ktorý turistovi poskytuje informácie pri pohybe v prírode po vyznačených trasách.

Turistická značka je informačný prvok štvorcového tvaru (10 x 10 cm) na označenie turistických trás. Obsahuje symbol jednoduchého geometrického tvaru:

Pásové značky
Pásová značka pozostáva z troch rovnobežných vodorovných farebných pásov. Prostredný pás je vymaľovaný výraznou farbou (tzv. vodiacou farbou).
Na celom území Slovenska sa používajú štyri vodiace farby. Ich význam je takýto:
červená – najvýznamnejšie hrebeňové trasy,
modrá – označenie diaľkových trás spájajúcich dôležité východiská s významnými turistickými cieľmi,
zelená – vyznačenie prístupových ciest k zaujímavým turistickým cieľom (spravidla),
žltá – vyznačenie krátkych spojok medzi turistickými značenými trasami iných farieb.
Tvarové značky
Tvarové značky (10 x 10 cm) upozorňujú na zvláštne určenie turistickej značenej trasy.
– miestna značka
– jazdecká značka
– značka náučnej trasy – označenie trasy, na ktorej je možné oboznámiť sa s miestnymi zaujímavosťami (zelená)
Významové značky
Významové značky (10 x 10 cm) označujú krátke spojky, odbočky od turistických trás k turisticky zaujímavým objektom.
– miesto s rozhľadom
– zrúcanina hradu alebo zámku
– prameň, studnička
– chata, prístrešok
– jaskyňa
– turisticky významný objekt alebo lokalita
– koncová značka – označenie miesta, kde sa končí turistická značená trasa
– náhla zmena smeru turistickej značenej trasy