Turistická mapa VKÚ TM 145 – Javorie – Ostrôžky, je tu!

20. 10. 2018Aktualizované mapy, Novinky

Nová turistická mapa je tu! TM 145 – Javorie – Ostrôžky je v poradí devätnástou plne aktualizovanou turistickou mapou VKÚ Harmanec a pokračujeme ďalej.

Dve pohoria v Slovenskom stredohorí, Javorie a Ostrôžky, môžete objavovať a obdivovať v doprovode s novo aktualizovanou mapou z dielne VKÚ. Keďže sú tieto mapy najpresnejšie, mapa TM 145 – Javorie – Ostrôžky vám zaručí, že sa tu nestratíte. Preto je najvyšší čas, doplniť si svoj mapový arzenál, o túto najnovšiu mapu.
 
Mapa prešla úplnou aktualizáciou. Turistický obsah bol aktualizovaný priamo v teréne, všetky údaje o trasách a časoch boli aktualizované a kontrolované Klubom Slovenských turistov (KST) a na aktualizácii cyklotrás participoval Slovenský cykloklub (SCK). Mapa má tiež novú, krajšiu obálku, doplňujúce informácie …

Turistická a cyklistická mapa VKÚ TM 145 – Javorie – Ostrôžky vychádza v klasickej mierke 1 : 50 000. Nachádzajú sa v nej značené všetky dôležité body, vrstevnice, turistické trasy a cykotrasy s časovými údajmi, zimné športy, GPS súradnice v sieti WGS 84.

Mapa má svoje tradičné precízne tieňovanie, ktoré je robené ručne. Táto mapa je označená číslom 145 (TM 145), toto je jej štvrte vydanie.

Mapa je v praktickom plastovom obale, ktorý sme zachovali, ako aj päť jazyčné popisky. Na mape sme samozrejme spolupracovali s Klubom Slovenských turistov (KST) a so Slovenským cykloklubom (SCK). Obe organizácie dodávajú pre VKÚ aktuálne údaje o trasách a časoch. Okrem toho zohrávajú svoju významnú úlohu aj pri konečnej výstupnej korekcii pred tlačou.

Vďaka týmto spoluprácam pri aktualizáciách pre vás tvoríme tieto najpresnejšie turistické mapy.
 
Nové vydanie mapy sa začína distribuovať. Zakúpiť si ju môžete online v našom e-shope >>

S našimi mapami sa nestratíte!