Turistická mapa VKÚ TM 105 – Ondavská vrchovina – Bardejov je tu 🙂

21. 01. 2019Aktualizované mapy, Novinky

Ďalšia aktualizovaná turistická mapa VKÚ Harmanec prichádza k vám. Je to už 23 aktualizovaná mapa legendárnych turistických máp. Okrem turistických trás v nej nájdete samozrejme aj trasy určené cyklistom.

Ondavská vrchovina, môže byť ďalší turistický cieľ. Okrem turistiky, vám tento región ponúka mnoho ďalších možností čo vidieť, navštíviť a zažiť. Napríklad mesto Bardejov dýchajúce históriou, ktoré je zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO, legendárne kúpele, okolité drevené kostolíky, prípadne sa prejsť k zrúcanine hradu Zborov …
S turistickou mapou VKÚ TM 105 – Ondavská vrchovina – Bardejov sa určite nestratíte!

Mapa prešla úplnou aktualizáciou. Turistický obsah bol aktualizovaný priamo v teréne, všetky údaje o trasách a časoch boli aktualizované a kontrolované Klubom Slovenských turistov (KST) a na aktualizácii cyklotrás participoval Slovenský cykloklub (SCK). Mapa má tiež novú, krajšiu obálku, doplňujúce informácie …

Turistická a cyklistická mapa VKÚ TM 105 – Ondavská vrchovina – Bardejov vychádza v klasickej mierke 1 : 50 000. Nachádzajú sa v nej značené všetky dôležité body, vrstevnice, turistické trasy a cyklotrasy s časovými údajmi, zimné športy, GPS súradnice v sieti WGS 84.

Mapa má svoje tradičné precízne tieňovanie, ktoré je robené ručne. Táto mapa je označená číslom 105 (TM 105), toto je jej štvrté vydanie.
 
Mapa je v praktickom plastovom obale, ktorý sme zachovali, ako aj päť jazyčné popisky. Na mape sme samozrejme spolupracovali s Klubom Slovenských turistov (KST) a so Slovenským cykloklubom (SCK). Obe organizácie dodávajú pre VKÚ aktuálne údaje o trasách a časoch. Okrem toho zohrávajú svoju významnú úlohu aj pri konečnej výstupnej korekcii pred tlačou.

Vďaka týmto spoluprácam pri aktualizáciách pre vás tvoríme tieto najpresnejšie turistické mapy.
 
Nové vydanie mapy sa začína distribuovať. Zakúpiť si ju môžete online v našom e-shope >>

S našimi mapami sa nestratíte!