Turistická mapa TM 156 – Hronská pahorkatina – Nové Zámky je už na svete

4. 10. 2022Aktualizované mapy, Novinky

Ďalšia aktualizovaná mapa VKÚ Harmanec je dostupná pre všetkých turistov  TM 156 – Hronská pahorkatina – Nové Zámky. Okrem turistických trás v nej nájdete samozrejme aj trasy určené cyklistom. Nezabudnite si na výlet pribaliť aj našu mapu, ktorá vám ukáže správny smer.

Ideálnym spôsobom, ako spoznať nepoznané, je prejsť sa po niektorom zo značených turistických chodníkov. Na zobrazenom území sa značené trasy nachádzajú v severnej časti v okolí obcí Veľké Lovce, Čechy a Kolta. Nenáročné trasy vedú prevažne po poľných a lesných cestičkách zvlnenej krajiny Bešianskej pahorkatiny. Medzi obcami Strekov a Svodín je vyznačený aj náučný chodník. Vedie po starej pútnickej trase, v blízkostipútnického miesta Cigléd. Náučný chodník vám priblíži zaujímavosti z okolia obcí, ich kultúrno-historické pamiatky, ľudové tradície či vzácnu faunu a flóru tunajšej krajiny. Medzi obcami Strekov a Svodín je vyznačený aj náučný chodník. Vedie po starej pútnickej trase, v blízkosti pútnického miesta Cigléd. Náučný chodník vám priblíži zaujímavosti z okolia obcí, ich kultúrno-historické pamiatky, ľudové tradície či vzácnu faunu a flóru tunajšej krajiny. Pamiatky a miesta spojené s Veľkou Moravou, nesúce odkaz solúnskych bratov, spája Cyrilometodská cesta. Je určená nielen pre pútnikov, ale pre všetkých, ktorí chcú poodhaliť tajomstvo európskej kultúrnej identity a cyrilometodský odkaz, v ktorom sa snúbi múdrosť jazyka, poriadok zákona a úcta k druhým. Cesty sú navrhnuté tak, aby prepájali pútnické miesta a zároveň prinášali informácie o kultúrnom dedičstve raného stredoveku. Archeologické náleziská, slovanské hradiská, sakrálne stavby, múzeá… To je len malá ochutnávka toho, čo Cyrilometodská cesta umožní spoznať. Celá trasa prebieha od moravského Velehradu, cez slovenské historické centrá Devín, Svätý Jur, Nitru či Bojnú, cez maďarský Zalavár až po grécky Solún a taliansky Rím. Krásy Hronskej pahorkatiny nemusíme obdivovať len „po vlastných“. Práve množstvo krásnych pahorkov je ideálne na spoznávanie kraja zo sedla bicykla. Jedna z najznámejších cyklotrás vedie popri Dunaji. Eurovelo 6 je diaľková cyklomagistrála spájajúca Atlantický oceán s Čiernym morom.

Keď sa nachádzate na rovine okolo Dunaja a nemôžete sa kochať majestátnymi štítmi, možno budete uvažovať o tom, že sa v tomto nížinatom regióne pre turistu nič nenájde. Slovensko však nie je iba o horách, ale aj o rozľahlých nížinách, romantických viniciach či divočine lužných lesov a lesostepí. Životodarná voda tu ponúka vskutku nádherné prírodné scenérie. Je tak len na vás, aby ste krásu tohto regiónu zažili na vlastnej koži a odškrtli si ho v zozname navštívených lokalít Slovenska.

S turistickou mapou VKÚ TM 156 – Hronská pahorkatina – Nové Zámky môžete objavovať krásy tohto regiónu.

Mapa prešla úplnou aktualizáciou. Turistický obsah bol aktualizovaný priamo v teréne, všetky údaje o trasách a časoch boli aktualizované a kontrolované Klubom Slovenských turistov (KST) a na aktualizácii cyklotrás participoval Slovenský cykloklub (SCK). Mapa má tiež novú, krajšiu obálku, doplňujúce informácie …

Turistická a cyklistická mapa VKÚ TM 156 – Hronská pahorkatina – Nové Zámky vychádza v klasickej mierke 1 : 50 000. Nachádzajú sa v nej značené všetky dôležité body, vrstevnice, turistické trasy a cyklotrasy s časovými údajmi, zimné športy, GPS súradnice v sieti WGS 84.

Mapa má svoje tradičné precízne tieňovanie, ktoré je robené ručne. Táto mapa je označená číslom 156 (TM 156, toto je jej druhé vydanie.

Mapa je v praktickom plastovom obale, ktorý sme zachovali, ako aj päť jazyčné popisky. Na mape sme samozrejme spolupracovali s Klubom Slovenských turistov (KST) a so Slovenským cykloklubom (SCK). Obe organizácie dodávajú pre VKÚ aktuálne údaje o trasách a časoch. Okrem toho zohrávajú svoju významnú úlohu aj pri konečnej výstupnej korekcii pred tlačou.

Vďaka týmto spoluprácam pri aktualizáciách pre vás tvoríme tieto najpresnejšie turistické mapy.

Nové vydanie mapy sa začína distribuovať. Zakúpiť si ju môžete online v našom e-shope >>

S našimi mapami sa nestratíte!