TM 147 – Východoslovenská rovina – Veľké Kapušany!

30. 09. 2021Aktualizované mapy, Novinky

Ďalšia aktualizovaná mapa VKÚ Harmanec je na svete. Mapa VKÚ TM 147 – Východoslovenská rovina – Veľké Kapušany sa dočkala už svojej tretej aktualizácie. Okrem turistických trás v nej nájdete samozrejme aj trasy určené cyklistom.

V juhovýchodnom cípe Slovenska, pri hraniciach s Maďarskom a s Ukrajinou, sa nachádza naša druhá najväčšia nížina – Východoslovenská nížina. Z európskeho hľadiska je severozápadným výbežkom Veľkej maďarskej nížiny prepletajúcej sa pomedzi nevysoké Zemplínske vrchy až k Vihorlatu. Delí sa na Východoslovenskú rovinu a Východoslovenskú pahorkatinu. Kým vo Východoslovenskej pahorkatine nájdeme aspoň aké-také vrchy, nadmorská výška Východoslovenskej roviny sa mení len minimálne a jej priemer nepresahuje 110 metrov. Východoslovenská pahorkatina zasahuje do mapy len na jej severovýchodnom okraji. Najvyššími vrchmi zobrazenými na mape sú Haseník (767 m n. m.) a Čierťaž (904 m n. m.), oba však patria už do Vihorlatských vrchov. Rovinatý región je ideálny pre rozvoj cykloturistiky, zvlášť pre rekreačné trasy vhodné pre menej zdatných cyklistov. Existuje tu relatívne hustá sieť ciest nižšej triedy a poľných ciest s malou frekvenciou cestnej premávky, aj množstvo ochranných protipovodňových hrádzí so spevnenou korunou, ktoré môžu využívať cyklisti. Najviac cyklotrás je v okolí Zemplínskej šíravy  a Senianskych rybníkov. Do južnej časti mapy zasahuje červená Dolnozemplínska cyklomagistrála označená číslom 017. Trasa má takmer sto kilometrov. Začína sa pri jazere Izra v Slanských vrchoch, odkiaľ vedie cez lesy a viacero obcí na juhovýchod k hraniciam s Maďarskom. Následne prechádza cez Tokajskú vinohradnícku oblasť a potom rovinatým terénom cez Chránenú krajinnú oblasť Latorica (zobrazenú na mape) až do cieľa v obci Veľké Slemence pri slovensko-ukrajinskej hranici.V tejto oblasti nájdete omnoh viac. Tak sa vydajte spoznávať tento región s našou mapou TM 147 – Východoslovenská rovina – Veľké Kapušany.

velke kapusany

S turistickou mapou VKÚ TM 147 – Východoslovenská rovina – Veľké Kapušany sa určite nestratíte!

Mapa prešla úplnou aktualizáciou. Turistický obsah bol aktualizovaný priamo v teréne, všetky údaje o trasách a časoch boli aktualizované a kontrolované Klubom Slovenských turistov (KST) a na aktualizácii cyklotrás participoval Slovenský cykloklub (SCK). Mapa má tiež novú, krajšiu obálku, doplňujúce informácie …

Turistická a cyklistická mapa VKÚ TM 147 – Východoslovenská rovina – Veľké Kapušany vychádza v klasickej mierke 1 : 50 000. Nachádzajú sa v nej značené všetky dôležité body, vrstevnice, turistické trasy a cyklotrasy s časovými údajmi, zimné športy, GPS súradnice v sieti WGS 84.

TM 141 Cerová vrchovina - Lučenec

Mapa má svoje tradičné precízne tieňovanie, ktoré je robené ručne. Táto mapa je označená číslom 147(TM 147), toto je jej tretie vydanie.

Mapa je v praktickom plastovom obale, ktorý sme zachovali, ako aj päť jazyčné popisky. Na mape sme samozrejme spolupracovali s Klubom Slovenských turistov (KST) a so Slovenským cykloklubom (SCK). Obe organizácie dodávajú pre VKÚ aktuálne údaje o trasách a časoch. Okrem toho zohrávajú svoju významnú úlohu aj pri konečnej výstupnej korekcii pred tlačou.

Vďaka týmto spoluprácam pri aktualizáciách pre vás tvoríme tieto najpresnejšie turistické mapy.

Nové vydanie mapy sa začína distribuovať. Zakúpiť si ju môžete online v našom e-shope >>

S našimi mapami sa nestratíte!