V. Polakovičová

Dobrý deň! Tričko Mapyčko - Malé Karpaty - pánske malo u môjho syna veľký úspech. Dostal ho k meninám. Býva v Záhorskej Bystrici a do Malých Karpát bežne vybehne, niekedy i na bicykli. Poznámka na okraj: je amatérsky cestovateľ a bol v 60 krajinách. Tričko prišlo v poriadku a ďakujem za promptné vybavenie mojej objednávky. Veľa úspechov! Srdečne