Senec a okolie kedysi a dnes, nová mapa je na svete!

31. júla 2023

Novinky

Senec je známy predovšetkým ako významné slovenské letné turistické centrum, ktorého Slnečné jazerá domácim i turistom ponúkajú takmer prímorskú atmosféru.Pre toto okresné mesto c sme vydali novú mapu Senec a okolie kedysi a dnes. Pre turistov a miestnych obyvateľov je zaujímavé porovnať súčasný stav mesta s minulosťou. Pomocou historickej mapy Mappa generalis regni Hungariae Jána Lipského z roku 1806 a aktuálnej mapy si môžeme urobiť lepší obraz o zmene mesta a jeho okolia v priebehu rokov.

Mapa Senec a okolie kedysi a dnes, porovnáva súčasný stav s minulosťou, je veľmi zaujímavá a informatívna pre turistov, učiteľov, a aj ich študentov.  Mierka mapy 1:75 000 umožňuje detailnejšie zobrazenie oblasti a poskytuje turistom, študentom, milovníkom histórie lepšiu predstavu o geografických a topografických rysoch tohto okresu.

Čo sa tu zmenilo za 200 rokov?

Maďarčina bola pred dvesto rokmi v týchto častiach Rakúsko-Uhorska úradným jazykom. Preto sa napríklad Senec nazýval Szemptz a Bernolákovo Cseklész. Niektoré obce, ako napríklad dnešné Malinovo a vtedajší Eberhard, majú zas nemecký základ. Jeden z mála dodnes úplne zachovaných názvov obcí je Igram. V takmer nezmenenej podobe zostala aj Ivánka – dnes oficiálnec Ivanka pri Dunaji.cLipský už tradične dôkladne mapuje vody. Dunaj, ktorý označujevako Danubius alebo Öreg Duna, je zväčša mimo mapy. Bohato meandrovaný Malý Dunaj mal však meno Ramus Danubii a dnešná Čierna voda mala nemecký aj maďarský názov – Schwartz Vasser alebo Fekete víz. Vody veľmi zmenili krajinu. Neexistovali nijaké vodné nádrže. Ani Hrušov, ani plochy, ktoré zostali po ťažbe štrkov pri Rovinke, vtedajšom Csölle a Dunajskej Lužnej. Tá vznikla zlúčením obcí Misérd, Dienesd a Torcs. A už vôbec neexistovali dnes také známe Slnečné jazerá pri Senci.Bernolákovo a Senec na Lipského mape boli asi rovnako veľké sídla. V Bernolákove sa však spomína aj poštový úrad, čo obci pridávalona význame. Opevnený objekt na mape je asi zrúcaninahradu Čeklís. Poštovú stanicu Lipský uvádza aj v obci Sarfö, tedav dnešnom Blatnom.Neďaleko Blatného je na Lipského mape pomerne veľa porastu. Mohlo však ísť aj o vinice, lebo obec má strapce hrozna aj v erbe.Podľa hostinca pri Tomášove, vtedajšej obci Fél, sa zas dá predpokladať rekreačné využitie brehov Malého Dunaja. V cestnej sieti pribudla najmä diaľnica D1 a úsek D4. Takýto rozdiel by však bol jasný aj pri oveľa mladšej mape. Ostatné spojnice hlavných sídel regiónu sa zmenili len málo. Pribudol napríklad východný ťah cez obce Most pri Bratislave (Bruck) a Tomášikovo (Fél). V súčasnej mape sú, samozrejme, aj železnice. Pred dvesto rokmi neexistoval dnešný hlavný železničný ťah Bratislava – Štúrovo. Aj železničnú stanicu v Senci otvorili až v roku 1850 a železničná traťz Bratislavy cez Dunajskú Stredu do Komárna sa začala používať ešte o takmer pol storočia neskôr.

Mapa Senec a okolie kedysi a dnes môže byť užitočná pre turistov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o histórii mesta a jeho okolia, a pre miestnych obyvateľov, ktorí chcú lepšie porozumieť vývoju svojho domova. Tiež môže byť užitočná pre učiteľov, ktorí sa snažia učiť svojich študentov o histórii a vývoji regiónu. Mapu je možné kúpiť v dvoch prevedeniach a to vo forme papierovej skladanej mapy a v exkluzívnom prevedení na plátne.

Mapa Senec  kedysi a dnes sa práve v týchto dňoch dostáva do distribúcie.  Zakúpiť si ju môžete online v našom e-shope >>.