S mapou na túre: Zaniknutý hrad Maginhrad

5. 02. 2019Novinky, Tip na výlet

So sprievodcom Jánom Vicenom a turistickou skupinou VKÚ Inverzia Slovensko z Banskej Bystrice vystúpime na zaniknutý hrad v Malohonte s tajomným menom Maginhrad.
Základné informácie
Trasa: Hrachovo – Bolfovo – Horné Zahorany – Kozinec – Maginhrad – Nižný Skálnik po modrej turistickej značke
 
Celková dĺžka túry: 14,2 km
Prevýšenie: 340 m
Trvanie: 6 hodín
Odporúčaná mapa: TM 141

.

Už vo vláčiku sme mali prvý nečakaný zážitok, keď rušňovodič s nami musel cúvať na zastávku  Nižný Skálnik. Následne sme s hurónskym  smiechom vystúpili na zastávke  Hrachovo a hneď sme našli aj turistickú modrú značku. Po krátkom čase prichádzame ku križovatke ciest. Vpravo do obce Nižný Skálnik, vľavo by mala byť modrá značka do obce Vyšný Skálnik. Lenže po turistickej značke ani stopy. Prichádza na pomoc turistická mapa, ktorá nám prezrádza, že máme ísť po asfaltovej ceste vľavo. Kráčame teda po ulici, ktorá nás vyvedie mimo obce do jej chotára na lesnú cestu.

Pri vstupe do prírodného prostredia sa  zoraďujeme do tvaru ovčieho stáda – vedúci baran, ovečky a posledný baran – skrátka, jeden za druhým. Prechádzame pekným lesným porastom s Kraskovským potokom tečúcim v Drieňovej doline. Tu si treba dať väčší pozor na sledovanie turistických značiek, ktorých tu je príliš veľa a sú neprehľadne umiestnené. Zas však nám pomôže naša dobrá turistická mapa, ktorá  nám káže ísť proti toku potoka a ostatné si netreba všímať. Takto sa v pohode sa dostaneme až ku križovatke turistických značiek modrá s červenou, čo je znamenie, že vchádzame na cestnú komunikáciu do časti Bolfovo. Zorientujeme sa a pokračujeme vpravo smer  Horné Zahorany, kde na orientáciu opäť radšej použijeme mapu. Celá červená značka je stále po asfaltke až do obce Horné Zahorany, kde sa napojíme už po žltej značke smerom cez Kozlinec – 468 m .n.m.  lesným porastom knášmu vytúženému Maginhradu.

Tu si dávame väčšiu oddychovú prestávku na občerstvenie zo svojich donesených zásob v batôžteku, čítanie o histórii územia, hradu z informačnej tabule, fotografujeme a na záver relaxu vystúpime na rozhľadnu s krásnymi výhľadmi široko-ďaleko. Vidno Rimavskú kotlinu a Maďarsko, Veľké a Malé Teriakovce, Nižný a Vyšný Skálnik, Hrachovo a aj našu Kráľovu hoľu.
 
Pri zostupe z rozhľadni si dávame do turistických máp alebo turistického záznamníka odtlačok pečiatky na pamiatku našej návštevy. Symbolicky sa takto lúčime so soškami drevených rytierov, prístreškom s ohniskom, viacerými  posedeniami a opúšťame tento prekrásny kút histórie.
O Maginhrade
Vrch Maginhrad sa nachádza v Malohonte. Vypína sa nad obcou Nižný Skálnik v rimavskosobotskom okrese. V 13. až 14.storočí tu stál hrad, ktorý slúžil ako husitská pevnosť. Mal oválny pôdorys a pravdepodobne aj vodnú priekopu s obranným valom. Strmé svahy vrchu Maginhrad boli osídlené a je možné, že celý kopec bol opevnený.  Keďže sa nám o hrade nezachovalo veľa historických správ, čas jeho zániku zostáva neznámy. Vieme, že bol často sužovaný vojnami a zrejme už v 15. storočí zrejme úplne zničený.
 
Hrad sa spomína vo viacerých dielach známych slovenských spisovateľov a básnikov, napr. Jána Bottu, rodáka z Vyšného Skálnika. Z diel Povesť o Maginhrade, O Maginských  rytieroch, Báj o Maginhrade sa dozvedáme, že hrad obývala krásna a preslávená kňažná Maga a práve podľa nej mal byť pomenovaný.
V súčasnosti po jeho múroch zostali už iba sotva viditeľné ruiny. O dávnej sláve Maginhradu sa však návštevníci majú príležitosť dozvedieť vďaka dvanástim zastávkam náučného chodníka „Po stopách Maginhradu“, ktoré sú osadené drevenými soškami.
Namiesto zaniknutej husitskej pevnosti sa dnes na vrchole kopca nachádza novopostavená a veľmi pekná vyhliadková veža s výškou takmer 17 metrov. Nadmorská výška 430 metrov z nej robí najvyššie položenú rozhľadňu v regióne. Vedú k nej hneď dva značkované chodníky: zelená turistická značka ide z obce Nižný Skálnik cez Maginhrad do obce Vyšná Pokoradza, žltá smeruje z obce Horné Zahorany cez Maginhrad do obce Veľké Teriakovce.

Okrem samotného Maginhradu s jeho rozhľadňou a náučným chodníkom odporúčame aj návštevu obce Vyšný Skálnik, kde nájdete rodný dom Jána Bottu s jeho bustou a pamätnou tabuľou. Neprehliadnite ani chatovú osadu a vodnú nádrž na rybárčenie.