Príbeh kartografie na Slovensku: Legenda oslavuje 75 rokov

23. októbra 2023

Novinky

Vojenský kartografický ústav Harmanec, ktorý dnes sídli v Kynceľovej pri Banskej Bystrici, si v pondelok 23.11.2023 pripomína 75 rokov od svojho založenia.

Historický vývoj kartografie na Slovensku je dlhý a pestrý. Od prvých zmienok o Slovensku na mapách svetoznámych kartografov uplynulo niekoľko storočí. Práca týchto ľudí nám umožnila sledovať, ako sa naše územie postupne menilo, ako sa vyvíjali cestovné trasy a kde sa vojsko pohybovalo. Mapy boli a sú dlhodobo neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. V 20. storočí sa asi najdôležitejším centrom kartografickej produkcie v celom Československu stal Vojenský kartografický ústav v Harmanci (VKÚ).

Počiatky vojenskej kartografie v Harmanci

VKÚ Harmanec vznikol v roku 1948 a od začiatku sa zameriaval predovšetkým na tvorbu vojenských máp. Topografické vojenské mapové diela boli až do 80. rokov striktne utajované. VKÚ Harmanec fungoval na vysokej odbornej úrovni a jeho pracovníci boli skúsení kartografi, geodeti a inžinieri. Ústav bol významnou inštitúciou nielen v rámci Československa, ale aj v zahraničí, pretože zabezpečoval výrobu vojenských, neskôr civilných máp pre pohraničné regióny.

Zatiaľ čo v 50. rokoch výrobu VKÚ zabezpečovali výhradne armádne zákazky, v nasledujúcich rokoch tento podiel výrazne klesol. Modernizáciou technického vybavenia tlačiarne sa kartografický ústav mohol začať venovať tvorbe aj iných tematických máp. VKÚ sa tešil rastúcej povesti, čo bolo vďaka kvalite práce a výnimočným ľuďmi, ktorí pod jeho značkou pôsobili. Od roku 1992 začal ústav vydávať legendárnej turistické mapy žltozelenej farby, ktoré si získali obľubu medzi ľudmi na celom Slovensku. Po privatizácii sa štátny podnik premenil na súkromnú spoločnosť, ktorá sa už venuje iba civilnej kartografii. Vojenské mapovanie prevzal Topografický ústav Jána Lipského v Banskej Bystrici.

VKÚ Harmanec: Tradícia a inovácie

VKÚ Harmanec as sa postupne dostal do nepriaznivých ekonomických podmienok a takmer úplne utlmil svoju produkciu. Po roku 2000 začali pomaly miznúť z predajných pultov legendárne turistické mapy. Pre VKÚ Harmanec prišiel v roku 2016 veľmi dôležitý obrat. Vydavateľstvo CBS z Kynceľovej pri Banskej Bystrici odkúpilo kartografickú sekciu podniku a začalo s aktualizáciou celého Slovenska. Majiteľ Milan Paprčka založil v Kynceľovej spoločnosť VKÚ Harmanec, s.r.o, ktorá je pokračovateľom kartografickej výroby z Harmanca. Na mapách pracujú doteraz odborníci – kartografi a redaktori z VKÚ, ktorí sa stali zamestnancami CBS. Turistické mapy v mierke 1:50 000 a 1:25 000 sa po dlhšej odmlke opäť dostali do rúk turistov a na pulty predajní. Bez nadšencov z Kynceľovej by obľúbená značka máp zanikla.

Za 75 rokov existencie sa VKÚ Harmanec môže pochváliť vynikajúcim tímom skúsených kartografov, špecialistov na geografické informačné systémy a ďalších odborníkov z oblasti kartografie. To, že sa dnes jedná o súčasnú a pokrokovú firmu svedčí aj aj inovácia vo forme mobilnej aplikácie CBS Map Explorer, ktorá na displeji smartfónu nad mapou zobrazuje rozšírenú realitu o miestach, na ktoré používateľ ukazuje, a informuje o zaujímavostiach týchto lokalít.

Kartografi z Kynceľovej sa od začiatku snažili prinášať novinky a zdôrazniť dôležitosť kartografie a geografie na Slovensku. Aj keď dnes máme k dispozícii mnohé výhody moderných technológií, tradičné papierové mapy sú stále obľúbené. Preto sa kartografi z Kynceľovej v roku 2018 rozhodli investovať svoje znalosti a úsilie do niekoľkých projektov. Medzi nimi je aj porovnávacia mapová edícia, ktorá porovnáva historickú mapu Uhorska od Jána Lipského so súčasnou mapu a umožňuje porovnať zmeny, ktorými rôzne mestá prešli za posledné dve storočia. Ďalším projektom bolo založenie Slovenského múzea máp v roku 2016, ktoré sa venuje nielen histórii VKÚ Harmanec, ale návštevníkom umožňuje nahliadnuť do pracovného života kartografa a vyskúšať si cez interaktívne exponáty jeho prácu.

Slovensko je takto aj naďalej krajinou s vlastnou kartografickou výrobou legendárnych máp.