Presne pred sedemdesiatimi rokmi

23. 10. 2018Novinky

Dvadsiaty tretí október je už sedemdesiat rokov považovaný za dátum výročia založenia Vojenského kartografického ústavu v Harmanci. Presne 23. októbra 1948 sa oficiálne spustila výroba v banskobystrickom a harmaneckom pracovisku Vojenského zemepisného ústavu Praha, ktorý bol začiatkom a prvým názvom všetkého, čím je dnes jubilujúci VKÚ Harmanec. Vráťme sa o sedem dekád späť a pripomeňme si, ako sa v hlbokom údolí Veľkej Fatry položili základy jedných z najväčších kartografických kapacít v Európe.

Koniec 2. svetovej vojny v roku 1945 znamenal obnovenie Československej republiky i spoločnej armády. Vojenská topografická služba sa po vojnovom rozbití sústredila do obnoveného Vojenského zemepisného ústavu (VZÚ). A krátko nato sa obnovil aj predvojnový zámer vybudovať záložné vojenské kartografické pracovisko v Banskej Bystrici a Harmanci. Nielen zo strategických dôvodov. Odborníci VZÚ slovenskej národnosti sa v roku 1948 pridali k tým častiam armády, ktoré začali oživovať myšlienky o jej rovnomernom rozmiestnení na celom území republiky, umocnené Košickým vládnym programom. V povojnovom období našli vo vedení štátu, aj armády, úrodnú pôdu.

V roku 1947 sa po vyjasnení majetkových pomerov začali v Harmanci opravovať vojnou poškodené záložné budovy VZÚ. Zároveň ich prispôsobovali novým potrebám kartoreprodukčnej, tlačiarenskej a skladovej prevádzky. Na jar 1948 dostalo ministerstvo národnej obrany žiadosť od slovenských príslušníkov pražského ústavu, aby boli skupiny geodetov, topografov a kartografov presunuté na Slovensko. V auguste 1948 bol oficiálne vytvorený VZÚ, Praha, ktorý mal sídlo v Banskej Bystrici a pracoviská v Harmanci. No a spomínaného 23. októbra 1948 sa oficiálne začala výroba. Kartografická časť novovzniknutej inštitúcie začala hneď naplno fungovať, pretože špecialisti si priniesli so sebou rozpracované úlohy z Prahy.

Môžeme si domýšľať, že o tri dni neskôr, 26. októbra 1948, sedeli kartografi nad mapovými podkladmi z predvojnového obdobia a usilovne pracovali na ich aktualizácii. Prečo to spomíname? Pretože dvadsiaty šiesty október je druhým z najdôležitejších dátumov v histórii VKÚ – dátumom znovuzrodenia.

Práve 26. októbra 2016 bola podpísaná zmluva, ktorou sa celá kartografická časť VKÚ Harmanec dostala do rúk nového majiteľa. Duch legendárnych máp získal nové, zdravé telo, vďaka ktorému sú dnes na pultoch obchodov, v turistických batohoch, na tabuliach v obciach či na dôležitých križovatkách turistických trás najnovšie vydania máp VKÚ.