Porovnávacia mapa Prešov a okolie kedysi a dnes

20. mája 2024

Porovnávacie mapy, Pripravované projekty

Pripravujeme unikátnu porovnávaciu mapu okresu Prešov a okolie kedysi a dnes. Táto mapa bude porovnávať historickú mapu Jána Lipského z roku 1806 so súčasnou mapou. „Mappa generalis regni Hungariae“ od Jána Lipského, ktorá je významným kartografickým dielom zloženým z 12 listov (pričom samotnú mapu tvorí deväť z nich), patrí medzi najpresnejšie mapy 19. storočia. Ostatné listy tohto kartografického diela poskytujú informácie o administratívnom rozdelení Uhorska a Sedmohradska.

Nadčasovosť Lipského mapy spočíva aj v tom, že na mape sú vyznačené napríklad kúpele, jaskyne, hostince, mlyny či samoty pomocou symbolov, ktoré kartografia používa s malými zmenami dodnes, ako môžeme vidieť na súčasnej mape VKÚ. Mapu vytvoril Ján Lipský, významný európsky kartograf, rodák zo Sedličnej pri Trenčíne.

Kolorovanú meďorytinu Generálnej mapy Uhorska z roku 1806 budú môcť obdivovať nadšenci máp a kartografie, ako aj historici z Prešova a jeho a okolia. Práve s touto mapou bude porovnávaná súčasná mapa okresu Prešova. Porovnaním súčasnej mapy a mapy z roku 1806 sú viditeľné určité rozdiely, avšak presnosť a podrobnosť historickej mapy sú obdivuhodné.

Porovnávacia mapa okresu Prešov a okolie kedysi a dnes bude spracovaná v mierke 1:120 000. Táto mapa môže slúžiť turistom ako pomoc pri spoznávaní tohto regiónu. Porovnáva stav okresu z roku 1806 so súčasným stavom, čo poskytuje cenné historické informácie o vývoji oblasti. Pomôže lepšie pochopiť, ako sa krajina, mestá a dediny vyvinuli a zmenili sa v priebehu času. To môže byť zaujímavé pre miestnych obyvateľov, študentov, historikov a iných záujemcov o miestnu históriu.

Mapa Prešov a okolie kedysi a dnes môže slúžiť aj ako učebný materiál pre školy a vzdelávacie inštitúcie. Študenti sa môžu dozvedieť o histórii svojho regiónu a vidieť, ako sa krajina zmenila od roku 1806. Toto porovnanie môže tiež pomôcť študentom pochopiť určité geografické a historické koncepty. Táto jedinečná mapa môže slúžiť aj návštevníkom, ktorí chcú vidieť, ako sa dané miesto vyvinulo od minulosti a ako sa zmenilo jeho okolie.

Chcete byť súčasťou tejto jedinečnej mapy? Práve teraz máte jedinečnú príležitosť! Pracujeme na novej historickej a súčasnej mape regiónu Prešov a okolie a chceme ju obohatiť o vašu spoluprácu. Ak ste predstavitelia miest a obcí, majitelia firiem, výrobcovia alebo zástupcovia kultúrnych organizácií, máte možnosť vytvoriť si svoju vlastnú stopu na tejto jedinečnej mape. Ukážte svoju prácu a hodnoty, ktoré ste vytvorili, a získajte zaslúžené uznanie. Buďte súčasťou tejto historicko-súčasnej cesty a predstavte sa svetu v najlepšom svetle.

Nezmeškajte túto vynikajúcu príležitosť na zviditeľnenie vašej práce a prispievanie k bohatstvu vášho regiónu. Vo všetkých našich mapách poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach pre cestovný ruch v danom regióne. Chcete byť súčasťou mapy Prešov a okolie kedysi a dnes a mať v nej svoju prezentáciu?

Neváhajte kontaktovať nášho projektového manažéra, Martina Košču na telefónnom čísle +421 903 202 701 alebo na e-maile kosco@vku-mapy.sk. On vám poskytne všetky potrebné informácie.