Poprad a okolie kedysi a dnes

3. mája 2023

Novinky

Pripravujeme unikátnu porovnávaciu mapu okresu Poprad, ktorá bude poukazovať na historickú mapu Jána Lipského z roku 1806 v porovnaní s tou súčasnou. Mappa generalis regni Hungariae Jána Lipského, ktoré je významné kartografické dielo skladajúce sa z 12 listov, pričom samotnú mapu tvorí deväť z nich, je jednou z najpresnejších máp 19. storočia. Ostatné listy kartografického diela hovoria o administratívnom rozdelení Uhorska a Sedmohradska. Nadčasovosť Lipského mapy je aj v tom, že Lipský vyznačil v mape napríklad kúpele, jaskyne, hostince, mlyny či samoty symbolmi, ktoré kartografia používa s malými zmenami dodnes, ako to môžeme vidieť v súčasnej mape VKÚ. Na vtedajšiu dobu veľmi presnú a nezvyčajne podrobnú mapu vytvoril Ján Lipský, popredný európsky kartograf, rodák zo Sedličnej pri Trenčíne.

Kolorovanú medirytinu Generálnej mapy Uhorska z roku 1806 budú môcť obdivovať nadšenci máp a kartografie, ako aj historici z bystrického okresu. Práve s touto mapou bude porovnávaná súčasná mapa okresu Poprad. Porovnaním súčasnej mapy rožňavského okresu s mapou z roku 1806 sú viditeľné rozdiely, avšak presnosť a podrobnosť historickej mapy je obdivuhodná.

Porovnávacia mapa okresu Poprad kedysi a dnes bude spracovaná v mierke 1:105 000. Slúžiť bude aj turistom pre účel spoznávania tohto regiónu.

Práve v týchto dňoch a týždňoch pracujeme na mape Poprad kedysi a dnes na starých mapách. Ako predstavitelia miest a obcí, majitelia firiem, výrobcovia či zástupcovia kultúrnych organizácií ste práve vy tí, ktorí môžu novú mapu obohatiť a dať jej vyššiu hodnotu. Nehovoriac o tom, že je to zároveň dobrá príležitosť zviditeľniť vašu prácu a hodnoty, ktoré ňou vytvárate.

V každej mape kedysi a dnes poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti v danom regióne.
Chcete byť súčasťou mapy Poprad kedysi a dnes na starých mapácha mať v nej svoju prezentáciu?

Tak neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra JUDr. Petra Slobodu, na tel. čisle 0919 181 34alebo email sloboda@vku-mapy.sk, ktorý vám poskytne potrebné informácie.