Po 16 rokoch sme pokrstili druhé vydanie Turistického atlasu Slovenska

24. 09. 2021Novinky

Legendárny vydavateľ máp ako pokračovateľ vo výrobe a aktualizácii turistických máp bývalého Vojenského kartografického ústavu Harmanec, sme vydali po 16 rokoch druhé vydanie turistického veľdiela.

Slávnostné uvedenie atlasu do života bolo spojené so 4. ročníkom VKÚ výstupu na Kráľovu hoľu v druhý septembrový víkend. Unikátne výhľady z najlepšieho výhľadového vrcholu Slovenska a výnimočný krst legendárneho kartografického diela, spríjemnilo nádherný septembrový slnečný deň necelým dvesto účastníkom.

Turistický atlas pokrstili vydavatelia v malebnej obci Šumiac pod Kráľovou hoľou
Jedenásty september patril nielen kartografickému tímu, ktorý pracoval na aktualizácii Turistického atlasu Slovenska, ale aj leteckým pilotom, fotografom a všetkým tým, ktorí obľubujú horskú turistiku. Každý účastník dostal aj prekvapenie v podobe praktického darčeka na turistiku, ale aj vynikajúcu kapustnico-guľášovico-fazuľovicu. „VKÚ výstup na Kráľovu hoľu organizujeme v spolupráci s Klubom slovenských turistov už štvrtý rok. Tým, že rok 2021 bol pre náš vydavateľský tím jedinečný, rozhodli sme sa kartografické veľdielo, Turistický atlas Slovenska, netradičným spôsobom uviesť do života na tejto turistami obľúbenej akcii,“ približuje vydavateľ máp a pilot Milan Paprčka.

„Nech turistov vždy bezpečne dovedie domov…“
Slávnostného aktu sa zhostila pani Eva Škutová zo značkárskej sekcie Klubu slovenských turistov, a tak sa stala oficiálne krstnou mamou turistického atlasu. Po povzbudivých slovách uviedla atlas do života posypaním hrudou zeme z Kráľovej hole.
„Tak ako aj Kráľova hoľa je významným vrchom pre Slovákov, tak nech je aj tento Turistický atlas Slovenska elitným dielom, ktoré bude slúžiť všetkým turistom, ktoré bude spoľahlivo viesť turistov, aby nezablúdili a ktoré ich vždy bezpečne dovedie domov,“ hovorí Eva Škutová.

Z najvyššieho vrcholu východnej časti Nízkych Tatier je možné vidieť až šesť štátov. Je to unikátne miesto, ktoré navštevujú tisícky turistov. „Preto ste už teraz pozvaní všetci turisti na 5. ročník VKÚ výstupu na Kráľovu hoľu,“ hovorí Andrea Farkašová, média manažérka vydavateľstva a kurátorka Slovenského múzea máp.