Piešťany a okolie kedysi a dnes

16. októbra 2023

Novinky

Pripravujeme unikátnu porovnávaciu mapu okresu Piešťany a okolie kedysi a dnes, ktorá bude poukazovať na historickú mapu Jána Lipského z roku 1806 v porovnaní s tou súčasnou. Mappa generalis regni Hungariae Jána Lipského, ktoré je významné kartografické dielo skladajúce sa z 12 listov, pričom samotnú mapu tvorí deväť z nich, je jednou z najpresnejších máp 19. storočia. Ostatné listy kartografického diela hovoria o administratívnom rozdelení Uhorska a Sedmohradska.

Nadčasovosť Lipského mapy je aj v tom, že Lipský vyznačil v mape napríklad kúpele, jaskyne, hostince, mlyny či samoty symbolmi, ktoré kartografia používa s malými zmenami dodnes, ako to môžeme vidieť v súčasnej mape VKÚ. Na vtedajšiu dobu veľmi presnú a nezvyčajne podrobnú mapu vytvoril Ján Lipský, popredný európsky kartograf, rodák zo Sedličnej pri Trenčíne.

Kolorovanú medirytinu Generálnej mapy Uhorska z roku 1806 budú môcť obdivovať nadšenci máp a kartografie, ako aj historici z okresu Piešťan. Práve s touto mapou bude porovnávaná súčasná mapa tohto okresu. Porovnaním súčasnej mapy Piešťanského okresu s mapou z roku 1806 sú viditeľné rozdiely, avšak presnosť a podrobnosť historickej mapy je obdivuhodná.

Piešťany a okolie kedysi a dnes

Porovnávacia mapa Piešťany a okolie kedysi a dnesbude spracovaná v mierke 1:100 000. Slúžiť bude aj turistom pre účel spoznávania tohto regiónu. Mapa okresu porovnáva stav z roku 1806 so súčasným stavom poskytuje cenné historické informácie o vývoji oblasti. Môže pomôcť lepšie pochopiť, ako sa krajina, mestá a dediny vyvinuli a zmenili sa v priebehu času. To môže byť zaujímavé pre miestnych obyvateľov, študentov, historikov a iných záujemcov o miestnu históriu, ale takisto mapa Piešťany a okolie kedysi a dnes môže slúžiť ako učebný materiál pre školy a vzdelávacie inštitúcie. Študenti sa môžu dozvedieť o histórii svojho regiónu a vidieť, ako sa krajina zmenila od roku 1806. Toto porovnanie môže tiež pomôcť študentom pochopiť určité geografické a historické koncepty. Táto jedinečná mapa môže slúžiť pre návštevníkov, ktorí chcú vidieť, ako sa dané miesto vyvinulo od minulosti a ako sa zmenilo jeho okolie.

Chcete byť súčasťou tejto jedinečnej mapy?

Práve teraz máte jedinečnú príležitosť! Pracujeme na novej historickej a súčasnej mape regiónu Piešťany a okolie kedysi a dnesa chceme ju obohatiť s vašou pomocou. Ak ste predstavitelia miest a obcí, majitelia firiem, výrobcovia či zástupcovia kultúrnych organizácií, máte možnosť vytvoriť si svoju vlastnú stopu na tejto jedinečnej mape. Ukážte svoju prácu a hodnoty, ktoré ste vytvorili, a získajte zaslúžené uznanie. Buďte súčasťou tejto historicko-súčasnej cesty a predstavte sa svetu v najlepšom svetle. Nezmeškajte túto vynikajúcu príležitosť na zviditeľnenie vašej práce a prispievanie k bohatstvu vášho regiónu.

V každej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti v danom regióne. Chcete byť súčasťou mapy Piešťany a okolie kedysi a dnes a mať v nej svoju prezentáciu?

Tak neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra– Ing. Vladimír Benedek, na tel. čisle +421 905 823 247 alebo e-mail benedek@cbs.sk , ktorá vám poskytne potrebné informácie.