Odštartovali sme aktualizáciu mapy TM 147 Východoslovenská rovina – Veľké Kapušany

9. 03. 2021Aktualizácia, Novinky

Pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec, práve odštartovala. Pripravujeme TM 147 Východoslovenská rovina – Veľké Kapušany.

vychodoslovenska nizina - velke kapusany

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 147 Východoslovenská rovina – Veľké Kapušany a mať v nej svoju prezentáciu?