Odštartovali sme aktualizáciu mapy TM 134 Veporské vrchy

4. 01. 2022Aktualizácia, Novinky

Pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec, práve odštartovala. Pripravujeme TM 134 Veporské vrchy. Pôjde už o 7. aktualizáciu daného územia.

TM 119 Strazovske vrchy

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 134 Veporské vrchy a mať v nej svoju prezentáciu?

Tak neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra Ing. Jána Puchoňa, na tel. čisle  0948 170 701 alebo emaily , ktorý vám poskytne potrebné informácie.

Čítajte ďalej…