Odštartovala aktualizácia mapy TM 105 Ondavská vrchovina – Bardejov

17. mája 2023

Aktualizácia, Novinky

Aktualzácia turistických máp VKÚ stále pokračuje. Ako ďalšia v poradí je turistická mapa TM 105 Ondavská vrchovina – Bardejov, ktorá práve v týchto dňoch odštartovala svoju aktualizáciu. Pôjde už o 7. aktulizáciu daného územia.

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

V mape TM 105 Ondavská vrchovina – Bardejov umožňujeme prezentovať svoje jedinečné služby a atrakcie subjektom pôsobiacim v tejto oblasti. Informácie slúžia k tomu aby turisti mohli nájsť miesta, ktoré sa oplatí navštíviť. Táto mapa umožňuje zlepšiť prehľadnosť a prístupnosť služieb pre turistov, ktorí navštevujú vašu oblasť.

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou. Zapojenie sa do projektu turistickej mapy TM 105 Ondavská vrchovina – Bardejov môže byť pre vás obrovskou príležitosťou pre rozvoj. Turistická mapa poskytuje veľmi účinný nástroj na propagáciu vašich služieb a zlepšenie viditeľnosti pre turistov, ktorí vašu oblasť navštevujú.

Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 105 Ondavská vrchovina – Bardejov a mať v nej svoju prezentáciu?

Tak neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra Ing. Martina Košča, na tel. čisle 0903 202 701 alebo e-mail kosco@vku-mapy.sk, ktorý vám poskytne potrebné informácie.