Obnova cykloturistického značenia Žilinskom kraji

22. 11. 2021Novinky

Rok 2021 sa pomaličky chýli ku koncu, projekty sa ukončujú a cykloturisti sa môžu tešiť z obnoveného značenia spolu až na 30-tich cykloturistických trasách v Žilinskom samosprávnom kraji.

Príprava na novú cykloturistickú sezónu

Vďaka spolupráci s KOCR Žilinský turistický kraj v roku 2021 Slovenský cykloklubobnovil cykloturistické značenie na 30-tich trasách v regióne. Samotnej realizácii predchádzal dlhý proces rekognoskácie, mapovania poškodených, zničených prvkov cykloturistickej infraštruktúry. Slovenský cykloklub zisťoval problematické úseky na vytypovaných trasách, kde by bolo potrebné zhustenie cykloturistického značenia, vyhodnocovalivedenie trás, určili miesta budúcej orientácie.

Obnovené značenie na 30-tich trasách v regióne

Slovenský cykloklub spoločne s krajskou organizáciou a vyškolenými značkármi v tomto roku podarilo obnoviť viac ako 280 kilometrov maľovaného značenia na dokopy 30-tich cykloturistických trasách.  Na niektorých trasách sa obnova maľovaného značenia robila komplexne, na iných iba v úsekoch, kde jeho stav nebol dostačujúci.

K lepšej orientácii cykloturistu v teréne dopomôžu i nové miesta cykloturistickej orientácie, čiže zhustené cyklosmerovníky v lokalitách, kde ich potreba bola nevyhnutná. V tomto roku zhustili cykloturistickú infraštruktúru v regióne o 85 nových cyklosmerovníkov a obnovili 49 už existujúcich smerovníkov.

Cykloturistické značenie bolo obnovené i na dvoch významných cyklomagistrálach:

  • 033 – Donovalskácyklomagistrála- v úseku Ružomberok – Liptovská Osada,
  • 038 – Terchovsko – Oravská cyklomagistrála – v úseku VD Žilina – Terchová – Rovná hora.

V regióne sa ďalej obnovilo značenie na 5 modrých a 9 zelených cykloturistických trasách. Nový šat získalo i 12 žltých cykloturistických trás a 2 významné náučné trasy, z čoho jedna na Liptove a druhá na Orave. Dokončená bola i obnova pomerne nových náučných trás:

  • N2401 – Vlkolínec – Pribylina (Závažná Poruba – Liptovský Ján – Pribylina),
  • N5401 – Náučná trasa – Chotárom obce Klin.

Veľmi nás teší, že KOCR Žilinský turistický kraj záleží na stave cykloturistických trás v regióne a každoročne sa spolupodieľa na obnove a rozširovaniu kvalitnej cykloturistickej siete.

Obnovu cykloturistického značenia v regióne podporuje Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj.