NOVINKA! TM 148 – Zemplínske vrchy – Latorická rovina 

27. 09. 2022Aktualizované mapy, Novinky

Zemplínske vrchy a Latorickú rovinu môžete začať spoznávať s našou ďalšou aktualizovanou turistickou mapou VKÚ Harmanec. Aktualizované legendárne turistické mapy sa postupne rozrastajú. Táto nás prevedie územím na východnom Slovensku, ktoré určite stojí za návštevu.  Tradične v mape nájdete turistické trasy a samozrejme aj trasy určené cyklistom.

Zemplínske vrchy ani veľmi vysoké, ani veľmi široké, zato tak typicky slovensky nádherné. Pohorie s rozlohou 101 kmpatrí k tým menším.  V západnej okrajovej časti Zemplínskych vrchov je samostatný geomorfologický podcelok Roňavská brána. Predstavuje poklesnutú priekopovú prepadlinu medzi Zemplínskymi vrchmi a maďarským Tokai-Zempléni hegység (Tokajské vrchy). Reliéf Zemplínskych vrchov je v západnej časti nížinný, kde sa nadmorská výška pohybuje okolo 120 metrov. Na východe vystupujú do výšky 300 až 350 metrov nad morom. Centrálna časť má členitý reliéf. Najvyšší vrch Rozhľadňa siaha do výšky 469,6 m n. m. Nad hranicu 400 metrov nad morom sa vyšplhali ešte tri ďalšie vrcholy. Na severe susedí s Vysokým vrchom, juhovýchodne pokračuje nepomenovanou kótou 465 m n. m. Na vrchol Rozhľadne nás dovedie nenáročná žlto značená turistická trasa z obce Veľká Tŕňa. Patrí k tým novším. Táto takmer sedem a pol kilometrová trasa nás prevedie tunajším lesom až k najvyššiemu bodu označenému triangulačným bodom. Názov kopca však nie je veľmi výstižný. Vrchol je husto zalesnený a nenaskytujú sa z neho takmer žiadne výhľady. O niečo lepšie je to pod vrcholom, kde sa občas nájde nejaké miesto s aspoň čiastočným výhľadom. Žltá trasa pokračuje druhou stranou kopca ku Kúpeľom, oblúkom sa dá dostať aj k východziemu bodu vo Veľkej Tŕni. Zemplínskymi vrchmi vedie aj Medzinárodná horská turistická pešia trasa Eisenach – Budapešť, nazývaná aj Horská cesta priateľstva. Latorická rovina, ktorá zaberá najväčšiu časť mapy. Jej značná časť leží v Chránenej krajinnej oblasti Latorica. Z maloplošných chránených území sa tu nachádza prírodná rezervácia Zatínsky luh a národné prírodné rezervácie Botiansky luh a Latorický luh. Táto časť Slovenska síce neoplýva do neba siahajúcimi končiarmi s vysokými nadmorskými výškami, môže sa však pýšiť presným opakom. Práve tu totiž leží miesto, ktoré má na Slovensku najnižšiu nadmorskú výšku. Najnižší bod Slovenska sa nachádza pri rieke Bodrog neďaleko miesta, kde opúšťa naše územie a vteká k nášmu južnému susedovi. V tomro regióne je stále čo objavovať a najlepšie s mapou TM 148 – Zemplínske vrchy – Latorická rovina.

S turistickou mapou VKÚ  TM 148 – Zemplínske vrchy – Latorická rovina sa určite nestratíte!

Mapa prešla úplnou aktualizáciou. Turistický obsah bol aktualizovaný priamo v teréne, všetky údaje o trasách a časoch boli aktualizované a kontrolované Klubom Slovenských turistov (KST) a na aktualizácii cyklotrás participoval Slovenský cykloklub (SCK). Mapa má tiež novú, krajšiu obálku, doplňujúce informácie …

Turistická a cyklistická mapaVKÚ  TM 148 – Zemplínske vrchy – Latorická rovina vychádza v klasickej mierke 1 : 50 000. Nachádzajú sa v nej značené všetky dôležité body, vrstevnice, turistické trasy a cyklotrasy s časovými údajmi, zimné športy, GPS súradnice v sieti WGS 84.

Mapa má svoje tradičné precízne tieňovanie, ktoré je robené ručne. Táto mapa je označená číslom 148 (TM 148), toto je jej druhé vydanie.

Mapa je v praktickom plastovom obale, ktorý sme zachovali, ako aj päť jazyčné popisky. Na mape sme samozrejme spolupracovali s Klubom Slovenských turistov (KST) a so Slovenským cykloklubom (SCK). Obe organizácie dodávajú pre VKÚ aktuálne údaje o trasách a časoch. Okrem toho zohrávajú svoju významnú úlohu aj pri konečnej výstupnej korekcii pred tlačou.

Vďaka týmto spoluprácam pri aktualizáciách pre vás tvoríme tieto najpresnejšie turistické mapy.

Nové vydanie mapy sa začína distribuovať. Zakúpiť si ju môžete online v našom e-shope >>

S našimi mapami sa nestratíte!