NOVINKA! TM 9 Malé Karpaty – Juh

10. 08. 2021Aktualizované mapy, Novinky

Aktualizovali sme pre vás ďalšiu mapu v mierke 1 : 25 000, a to konkrétne TM 9 Malé Karpaty – Juh. Okrem turistických trás v nej samozrejme nájdete aj trasy určené cyklistom. Turistická mapa VKÚ je vybavenie na turistiku, či len prechádzku, ktoré vám nesmie chýbať vo vašom batohu.

TM 153

Malé Karpaty sú najzápadnejším a najkrajnejším pohorím mohutného karpatského oblúka. Za nimi sa už začína ďalšie obrovské pohorie – Alpy. Svojou výškou síce nedosahujú čísla známe z obľúbených alpských či karpatských masívov, no i tak sú hojne navštevované a kto chce, nájde si cestičky hodné skutočných turistov. Ich výškové rozpätie je 132 až 767 metrov nadmorom a keďže sú obklopené samými nížinami, prevýšenie, ktoré treba počas niektorých túr prekonať, môže byť aj 500 metrov. Čarovné pohorie je dlhé približne sto kilometrov. Začína sa priamo v meste Bratislava a tiahne sa až po Nové Mesto nad Váhom. Na mape je zobrazená len jeho najjužnejšia časť – od Bratislavy po Pezinok. Na zobrazenom úseku v mape ani jeden vrchol nepresahuje nadmorskú výšku 700 metrov. Najvyšším vrchom je Somár s výškou 650 m n. m. Turistické chodníčky sa vinú takmer po celom území pohoria najmä v lesnom teréne, ale na vrcholoch sú miestami pekné výhľady na Podunajskú nížinu, na Záhorie, ale aj do Rakúska. Hlavným hrebeňom pohoria sa vinie červeno značená turistická magistrála Cesta hrdinov SNP, ktorá je najdôležitejšou turistickou magistrálou Slovenska, tiahnucou sa od Duklianskeho priesmyku na severovýchode Slovenska až po Devín. Trasa v úseku Devín – Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle sa nazýva Štefánikova magistrála. Od hradu Devín nás magistrála zavedie k rezervácii Devínska Kobyla a ďalej cez západné časti Bratislavy a cez Vinohrady až na Kamzík. Obľúbeným výletom je túra na hrad Pajštún. Vypína sa nad obcou Borinka, len kúsok od Bratislavy. Ďalším zo strážcov uhorskej hranice bol stredoveký hrad Biely Kameň. Dnes je z neho len zrúcanina nachádzajúca sa v tajomných lesoch neďaleko mesta Svätý Jur. Ešte omnoho viac zaujímavých miest na návštevu nájdete v našej mape TM 9 Malé Karpaty – Juh.

TM 9 Male Karpaty Juh

S turistickou mapou TM 9 Malé Karpaty – Juh sa určite nestratíte!

Mapa prešla úplnou aktualizáciou. Turistický obsah bol aktualizovaný priamo v teréne, všetky údaje o trasách a časoch boli aktualizované a kontrolované Klubom Slovenských turistov (KST) a na aktualizácii cyklotrás participoval Slovenský cykloklub (SCK). Mapa má tiež novú, krajšiu obálku, doplňujúce informácie …

Turistická a cyklistická mapa VKÚ TM 9 Malé Karpaty – Juh vychádza v mierke 1 : 25 000. Nachádzajú sa v nej značené všetky dôležité body, vrstevnice, turistické trasy a cyklotrasy s časovými údajmi, zimné športy, GPS súradnice v sieti WGS 84.

slanske vrchy

Mapa má svoje tradičné precízne tieňovanie, ktoré je robené ručne. Táto mapa je označená číslom 9 (TM 9), toto je jej druhé vydanie.

Mapa je v praktickom plastovom obale, ktorý sme zachovali, ako aj päť jazyčné popisky. Na mape sme samozrejme spolupracovali s Klubom Slovenských turistov (KST) a so Slovenským cykloklubom (SCK). Obe organizácie dodávajú pre VKÚ aktuálne údaje o trasách a časoch. Okrem toho zohrávajú svoju významnú úlohu aj pri konečnej výstupnej korekcii pred tlačou.

Vďaka týmto spoluprácam pri aktualizáciách pre vás tvoríme tieto najpresnejšie turistické mapy.

Nové vydanie mapy sa začína distribuovať. Zakúpiť si ju môžete online v našom e-shope >>

S našimi mapami sa nestratíte!