NOVINKA! TM 117 Slanské vrchy – Dargov

23. 05. 2022Aktualizované mapy, Novinky

Ďalšia aktualizovaná mapa VKÚ Harmanec je na svete TM 117 Slanské vrchy – Dargov. Okrem turistických trás v nej nájdete samozrejme aj trasy určené cyklistom. Nezabudnite si na výlet pribaliť aj našu mapu, ktorá vám ukáže správny smer.

Slanské vrchy nepatria k najznámejším turistickým pohoriam. A pritom ich zvlnený reliéf a kopce pokryté lesmi skrývajú množstvo krásnych zákutí, výhľadových miest aj pamiatok, ktoré sa nekončia na Slovensku, ale tiahnu sa aj za slovensko-maďarskou hranicou. Sú tak svedkom stáročí viac-menej priateľského spolunažívania Slovákov a Maďarov na tomto území a ich vzájomnej pomoci podčiarknutej viacerými cezhraničnými turistickými cykloturistickými trasami. Objavte  tento rôznorodý región s mapou TM 117 Slanské vrchy – Dargov, s jeho hradmi, kostolmi, ale aj jedinečnými prírodnými rezerváciami ponúkajúcimi pohodovú turistiku. Najvyšším vrchom pohoria je Šimonka (1 092 m n. m.), leží však v nezobrazenej severnej časti pohoria. Na mape je najvyšším vrchom Veľký Milič (895 m n. m.) nachádzajúci sa pri slovensko-maďarskej hranici. Najcennejšou kultúrno-historickou pamiatkou južnej časti Slanských vrchov je hrad Slanec. Vyhľadávanou atrakciou Slanských vrchov je Herliansky gejzír. Nádherná členitosť Slanských vrchov a zaujímavé prírodné i historické miesta robia z tohto kraja raj cyklistov. Sieť cyklotrás uspokojí cestných cyklistov, aj tých, ktorí vyhľadávajú horské cestičky po lese. Pre nich je ako stvorená cyklotrasa pre horské bicykle 023 MTB Alžbeta, ktorá vedie naprieč celými Slanskými vrchmi. Všetko toto a ešte omnoho viac nájdete v našej mape TM 117 Slanské vrchy – Dargov.

S turistickou mapou VKÚ TM 117 Slanské vrchy – Dargov sa určite nestratíte!

Mapa prešla úplnou aktualizáciou. Turistický obsah bol aktualizovaný priamo v teréne, všetky údaje o trasách a časoch boli aktualizované a kontrolované Klubom Slovenských turistov (KST) a na aktualizácii cyklotrás participoval Slovenský cykloklub (SCK). Mapa má tiež novú, krajšiu obálku, doplňujúce informácie …

Turistická a cyklistická mapa VKÚ TM 117 Slanské vrchy – Dargov vychádza v klasickej mierke 1 : 50 000. Nachádzajú sa v nej značené všetky dôležité body, vrstevnice, turistické trasy a cyklotrasy s časovými údajmi, zimné športy, GPS súradnice v sieti WGS 84.

Mapa má svoje tradičné precízne tieňovanie, ktoré je robené ručne. Táto mapa je označená číslom 117 (TM 117), toto je jej tretie vydanie.

Mapa je v praktickom plastovom obale, ktorý sme zachovali, ako aj päť jazyčné popisky. Na mape sme samozrejme spolupracovali s Klubom Slovenských turistov (KST) a so Slovenským cykloklubom (SCK). Obe organizácie dodávajú pre VKÚ aktuálne údaje o trasách a časoch. Okrem toho zohrávajú svoju významnú úlohu aj pri konečnej výstupnej korekcii pred tlačou.

Vďaka týmto spoluprácam pri aktualizáciách pre vás tvoríme tieto najpresnejšie turistické mapy.

Nové vydanie mapy sa začína distribuovať. Zakúpiť si ju môžete online v našom e-shope >>

S našimi mapami sa nestratíte!