NOVINKA: Porovnávacia mapa Nové Zámky kedysi a dnes

26. marca 2024

Porovnávacie mapy, Pripravované projekty

Mesto Nové Zámky je známe predovšetkým vďaka svojmu bohatému kultúrnemu dedičstvu a prírodným krásam, ktoré ponúkajú obyvateľom aj návštevníkom. Pre toto okresné mesto sme vydali novú mapu Nové Zámky a okolie kedysi a dnes. Mapa je zaujímavým sprievodcom pre turistov aj miestnych obyvateľov, ktorí majú záujem porovnať súčasný stav mesta s jeho minulosťou. Pomocou historickej mapy a aktuálnej mapy si môžeme urobiť lepší obraz o zmene mesta a jeho okolia v priebehu rokov.

Porovnávacia mapa Nové Zámky a okolie kedysi a dnes , porovnáva súčasný stav s minulosťou, je veľmi zaujímavá a informatívna pre turistov, učiteľov, a aj ich študentov.  Mierka mapy 1:140 000 umožňuje detailnejšie zobrazenie oblasti a poskytuje turistom, študentom, milovníkom histórie lepšiu predstavu o geografických a topografických rysoch tohto okresu.

Čo sa tu zmenilo za 200 rokov?

Od roku 1806 došlo v meste Nové Zámky k významným zmenám, ktoré odrážajú širšie historické udalosti aj lokálny rozvoj. Po skončení osmanských vojen začiatkom 18. storočia, keď bolo mesto časťou Habsburskej monarchie, zažívalo obdobie relatívneho pokoja a postupného hospodárskeho rozvoja. V 19. storočí, najmä v období industrializácie, sa mesto stalo centrom obchodu a priemyslu, čo prilákalo nových obyvateľov a stimulovalo rast.

Po druhej svetovej vojne sa Nové Zámky stali súčasťou socialistického Československa, čo prinieslo industrializáciu a urbanizáciu, ale aj politické a spoločenské výzvy. Po páde komunizmu v roku 1989 a následnom rozpade Československa v roku 1993 sa mesto stalo súčasťou nezávislého Slovenska, čo otvorilo nové možnosti pre ekonomický a sociálny rozvoj.

Dnešné Nové Zámky sú moderným mestom, ktoré si zachováva bohatú históriu, zatiaľ čo sa usiluje o integráciu do európskych a globálnych štruktúr. Rozvoj technológií, vzdelávania a kultúry spolu s infraštruktúrnymi projekty, ako sú rekonštrukcie a modernizácie verejných priestorov, prispievajú k celkovému zlepšeniu kvality života jeho obyvateľov.

Porovnávacia mapa Nové Zámky a okolie kedysi a dnes môže byť užitočná pre turistov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o histórii mesta a jeho okolia, a pre miestnych obyvateľov, ktorí chcú lepšie porozumieť vývoju svojho domova. Tiež môže byť užitočná pre učiteľov, ktorí sa snažia učiť svojich študentov o histórii a vývoji regiónu. Mapu je možné kúpiť v dvoch prevedeniach a to vo forme papierovej skladanej mapy a v exkluzívnom prevedení na plátne.

Mapa Nové Zámky kedysi a dnes sa práve v týchto dňoch dostáva do distribúcie.  Zakúpiť si ju môžete online v našom e-shope >>