NOVINKA: Porovnávacia mapa Kynceľová CITY a okolie kedysi a dnes

27. marca 2024

Porovnávacie mapy, Pripravované projekty

Predstavujeme vám špeciálne vydanie turistickej mapy, ktoré vzniklo pri príležitosti 75. výročia založenia Vojenského kartografického ústavu v Harmanciporovnávaciu mapu Kynceľová city a okolie kedysi a dnes. Obec Kynceľová leží v strednej časti podcelku Bystrického podolia na úpätí Nízkych Tatier v nadmorskej výške od 360 do 450 m n. m. Patrí do klastra Pod Panským Dielom, čo je vrch vypínajúci sa nad obcami patriacimi do spomenutého klastra. Kynceľová je jednou z nástupných obcí do rekreačnejoblasti Šachtičky. Obec je poprepájaná s inými obcami cyklotrasami a turistickými chodníkmi. Mapa je zaujímavým sprievodcom pre turistov aj miestnych obyvateľov, ktorí majú záujem porovnať súčasný stav mesta s jeho minulosťou. Pomocou historickej mapy a aktuálnej mapy si môžeme urobiť lepší obraz o zmene mesta a jeho okolia v priebehu rokov.

Porovnávacia mapa Kynceľová CITY a okolie kedysi a dnes porovnáva súčasný stav s minulosťou, je veľmi zaujímavá a informatívna pre turistov, učiteľov, a aj ich študentov.  Mierka mapy 1:50 000 umožňuje detailnejšie zobrazenie oblasti a poskytuje turistom, študentom, milovníkom histórie lepšiu predstavu o geografických a topografických rysoch tohto okresu.

Aktuálnu turistickú mapu v tomto diele porovnávame s historickou mapou, ktorá pochádza z obdobia začiatkov kartografickej tvorby vo VKÚ. Takže môžeš porovnať, čo sa za trištvrte storočia v Kynceľovej a jej okolí zmenilo.🕰️ Na jednej strane sa môžete pokochať detailmi zobrazenia na mape z roku 1957, keď bol založený Vojenský kartografický ústav v Harmanci, zatiaľ čo na druhej strane vás očarí súčasná, precízna a aktuálna mapa z dielne VKÚ Harmanec, s.r.o. Pod oboma mapami nájdete zaujímavý text, ktorý vás prevedie cez najvýraznejšie zmeny, ktoré sa v regióne odohrali za 75 rokov.

Čo sa tu zmenilo za 75 rokov?

Už na prvý pohľad je zrejmý rozdiel, najmä vo veľkosti zástavby mesta Banská Bystrica, ale aj okolitých obcí. Na začiatku päťdesiatych rokov mala Banská Bystrica necelých 14 000 obyvateľov. K 1. 1. 2023 bývalo v Banskej Bystrici takmer 75 000 obyvateľov. V päťdesiatych rokoch však súčasťou mesta ešte neboli okolité obce od Uľanky na severe po Rakytovce na juhu či od Skubína na západe po Šalkovú na východe. Najvýraznejšou zmenou zástavby mesta sú však viaceré sídliská, ktoré v päťdesiatych rokoch ešte neexistovali – Sásová, Fončorda, Radvaň, Kráľová, Podlavice, Uhlisko, Prednádražie, Pršianska Terasa, Suchý Vrch, Graniar či Slnečné Stráne. Postupom času na okraji mesta vyrastali aj priemyselné parky v Kráľovej, v Majeri, v Šalkovej či v okolitých obciach Slovenská Ľupča a Vlkanová.

V súčasnosti už nefunguje cementáreň pri Senici, kam viedla aj nákladná lanovka z kameňolomu pri Kostiviarskej. Dnešný Harmanec bol kedysi len osadou, ktorá vznikla pri výstavbe papierne a niesla výstižný názov Harmanecká Papiereň. Od Dolného Harmanca sa Harmanec ako samostatná obec osamostatnil v roku 1957. Ani železničná zastávka nad Harmancom na trati Banská Bystrica – Diviaky ešte neniesla svoj súčasný názov Harmanec, ale bola pomenovaná podľa doliny a potoka Cenovo.

Významnú zmenu počas 70 rokov pocítili vodiči. Kedysi sa jazdilo cez centrum mesta, ktoré je dnes pešou zónou. Na nábrežie sa hlavná cesta presunula v druhej polovici šesťdesiatych rokov súbežne s výstavbou ikonickej budovy Múzea SNP. V tom čase bol tiež presmerovaný tok rieky Hron z meandra siahajúceho až po centrum mesta do jeho súčasného koryta. V blízkosti Hrona vznikli aj vodné plochy Badínsky rybník či Plavno neďaleko Šalkovej.

Porovnávacia mapa Kynceľová CITY a okolie kedysi a dnes môže byť užitočná pre turistov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o histórii mesta a jeho okolia, a pre miestnych obyvateľov, ktorí chcú lepšie porozumieť vývoju svojho domova. Tiež môže byť užitočná pre učiteľov, ktorí sa snažia učiť svojich študentov o histórii a vývoji regiónu. Mapu je možné kúpiť v dvoch prevedeniach a to vo forme papierovej skladanej mapy a v exkluzívnom prevedení na plátne.

Mapa Kynceľová CITY a okolie kedysi a dnes sa práve v týchto dňoch dostáva do distribúcie.  Zakúpiť si ju môžete online v našom e-shope >>