Nová turistická a cyklistická mapa je tu! TM 103 – Spišská Magura – Pieniny už smeruje k vám.

27. 05. 2018Aktualizované mapy, Novinky

Intenzívne pracujeme a pokračujeme v aktualizácii a vydávaní legendárnych turistických máp VKÚ Harmanec. Práve k vám smeruje veľmi obľúbená mapa TM 103 – Spišská Magura – Pieniny.

V poradí je to štrnásty plne aktualizovaný titul. Preto neváhajte a doplňte si vašu neodmysliteľnú súčasť turistickej výbavy.

Mapa prešla úplnou aktualizáciou. Turistický obsah bol aktualizovaný priamo v teréne, všetky údaje o trasách a časoch boli aktualizované a kontrolované Klubom Slovenských turistov (KST) a na aktualizácii cyklotrás participoval Slovenský cykloklub (SCK). Mapa má tiež novú, krajšiu obálku, doplňujúce informácie …

Turistická a cyklistická mapa TM 103 – Spišská Magura – Pieniny vychádza v klasickej mierke 1 : 50 000. Nachádzajú sa v nej značené všetky dôležité body, vrstevnice, turistické trasy a cykotrasy s časovými údajmi, zimné športy, GPS súradnice v sieti WGS 84.

Mapa má svoje tradičné precízne tieňovanie, ktoré je robené ručne. Táto mapa je označená číslom 103 (TM 103), toto je jej siedme vydanie.

Mapa je v praktickom plastovom obale, ktorý sme zachovali, ako aj päť jazyčné popisky. Na mape sme samozrejme spolupracovali s Klubom Slovenských turistov (KST) a so Slovenským cykloklubom (SCK). Obe organizácie dodávajú pre VKÚ aktuálne údaje o trasách a časoch. Okrem toho zohrávajú svoju významnú úlohu aj pri konečnej výstupnej korekcii pred tlačou.

Vďaka týmto spoluprácam pri aktualizáciách pre vás tvoríme tieto najpresnejšie turistické mapy.

Nové vydanie mapy sa začína distribuovať. Zakúpiť si ju môžete online v našom e-shope.

S našimi mapami sa nestratíte!