Najnáročnejšia náučná trasa v Žilinskom kraji s obnoveným značením

22. 11. 2021Novinky

V roku 2021 Slovenský cykloklub obnovil cykloturistické značenie na najnáročnejšej náučnej trase v Žilinskom samosprávnom kraji. Trasa prepája dve veľmi významné turistické atrakcie v regióne – podhorskú osadu Vlkolínec, zapísanú do zoznamu UNESCO a múzeum liptovskej dediny v Pribyline.

Základné parametre o cykloturistickej trase:

Názov: N2401 – Vlkolínec – Pribylina

Farba: modrá (náučná trasa, modré C na žltom podklade)

Dĺžka: 68,0 km

Náročnosť: EXPERT

Určenie: MTB trasa

Popis trasy

Garminconnect

Náročná cykloturistika s nádhernými výhľadmi

O tom, že trasa preverí zdatnosť cykloturistu, hovorí jej označenie náročnosti EXPERT. Ak by ste sa odhodlali ju zdolať celú, je dôležité vybrať sa na MTB bicykli, nakoľko trasa je vedená predovšetkým po prírodnom povrchu, štrkových alebo lesných cestách. Celkovo má trasa dĺžku 68 kilometrov a prechádza popri najväčších pamiatkach v regióne Liptov. Celkový popis ako i GPS súbor trasy nájdete na stránke Slovenského cykloklubu www.cykloportal.sk.

Obnova cykloturistického značenia bola vykonaná v dvoch etapách

Počas roku 2020 sme začali s obnovou cykloturistického značenia vo väčšej dĺžke trasy N2401 – Vlkolínec – Pribylina. Obnovilo sa nielen maľované značenie, ale pridali sa i nové miesta cykloturistickej orientácie, vymenili sa poškodené prvky cykloturistickej orientácie a osadili sa nové. V minulom roku sme tak zrealizovali kompletnú obnovu na 45,7 kilometroch cykloturistickej trasy v úseku od Vlkolínca po Závažnú Porubu.

V roku 2021 obnova pokračovala a Slovenský cykloklub vďaka spolupráci s KOCR Žilinský turistický kraj obnovu dotiahli do konca. Obnovilo sa maľované značenie v celkovej dĺžke 22,1 kilometra, osadili sa nové prvky cykloturistickej orientácie, spolu na 36 textačných miestach, osadilo sa 12 nových a obnovilo sa 21 už existujúcich cyklosmerovníkov.

Obnovu cykloturistického značenia na trase č. N2401 finančne podporila Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj. Všetky práce na obnove boli vykonávané v zmysle novelizovanej STN 01 8028 a vykonávali.