Na slovenskom Vyšehrade v pohorí Žiar

10. 04. 2016Tip na výlet

Viete, že na Slovensku sa nachádza miesto zvané Vyšehrad? Ak sa pýtate, kde sa nachádza, tak vedzte že neďaleko obce Jasenovo v Turčianskej kotline v pohorí Žiar. Vyšehrad je vrch s výškou 830 metrov nad morom, ktorý je pomerne ľahko pešo dostupný. Poďme sa na toto miesto zaujímavé historicky aj výhľadovo pozrieť bližšie…

Ak si chcete skrátiť stúpanie, môžete začať výlet z Vyšehradského sedla, ktoré sa nachádza za Jasenovom na ceste vedúcej do Nitrianskeho Pravna. Sedlo má 579 metrov nad morom a ku Vyšehradu Vás odtiaľto povedie červená turistická značka. So značením trasy sme žiaden problém nemali. Chodník vedie najprv lúkami a stúpa iba mierne. V deň, keď sme uprostred leta na Vyšehrad stúpali, sme tu okrem miestnych, ktorí na lúkach nad sedlom zbierali bylinky, nestretli nikoho. Asi kvôli teplu. Čoskoro sa lúky končia a prichádzame na miesto zvané Pod Vyšehradom. Sem vedie z Jasenova zelená turistická značka, ktorú si tieť môžete zvoliť. Táto trasa je trochu dlhšia. Pod konármi stromov stojí tabuľka označujúca národnú prírodnú rezerváciu Vyšehrad. Tá bola na týchto miestach vyhlásená v roku 1973 na ploche necelých 50 hektároch. Predmetom ochrany je vápencový masív Vyšehradu, ktorý obľubuje lesostepná vegetácia a zriedkavé druhy hmyzu. Je tu 4. stupeň ochrany.

Červená značka nás vedie do lesa a nasleduje krátky strmší výstup. Tieň lesa nám úplne vyhovuje. Cestou na Vyšehrad míňame niekoľko drevených náučných tabúľ s podrobnejším dsc 1537textom o rezervácii a o starobylom hradisku Vyšehrad. Sedlo pod Vyšehradom bolo vzhľadom na jeho polohu strategickým miestom prechodu z Ponitria do Turca, využívaným už v počiatkoch osídľovania Slovenska. Na ťažko prístupnom vrchu Vyšehrad sú stopy osídlenia už od mladšej doby kamennej. Najvýznamnejšiu úlohu zohralo hradisko v období Veľkej Moravy. Osídľovanie územia z juhu na sever si vyžadovalo budovať opevnené miesta, z ktorých sa postupne rozširovala moc z Ponitria do Turca, a potom na Oravu, či Liptov. Po zániku Veľkej Moravy upadol i význam hradiska. Jeho úlohu postupne preberali okolité osady, ktoré tu vznikali. Vyšehrad patrí medzi významné archeologické lokality.

Po strmom úseku z lesa vychádzame a prichádzame na lúky. Terén sa zmierňuje. Cestička sa stáča juhovýchodným smerom. Pri pohľade naspäť v zelenom hrebeni spoznávame nezameniteľnú siluetu malofatranského Kľaku so skalami na vrchu. Na rozhraní lesa a lúk vystupujeme postupne až na vrchol Vyšehradu. Sú strmé skalné bralá. Z vrcholu je nádherný kruhový výhľad, ktorý nás veľmi milo prekvapil. Ale mali sme šťastie aj na počasie a dobrú viditeľnosť. Čo sme mohli zhora obdivovať? Dolu pod nami sa ukázalo spomínané Jasenovo. Vľavo vidíme Malú Fatru a Turčiansku kotlinu. Na jej druhej strane sa ukazuje Veľká Fatra a jej dominanty – masív Tlstej a Ostrú, Ploská, ako aj Krížna s vysielačom na vrchu. Viac vpravo sa ukazuje aj Hornonitrianska kotlina a Prievidza. Výhľad je naozaj jedinečný, a tak tu trávime hodnú chvíľu.

Ak sa k Vyšehradu vyberiete začiatkom júla, môžete sa zúčastniť tradičného výstupu, ktorý v tomto období pravidelne organizujú obyvatelia Jasenova ako oslavu sviatku vierozvestcov Sv. Cyrila a Sv. Metoda. Okrem spoločného turistického výstupu na Vyšehrad, počas ktorého môžu na Vás dohliadať napríklad slovanskí bojovníci v dobovej zbroji, sa konajú aj iné zaujímavé kultúrne podujatia. O dôvod viac, prečo sem zavítať.
Na internete som sa po výlete dočítala, že repliky obydlí so spomínaného hradiska sú vo Vyšehradnom, miestnej časti Nitrianskeho Pravna. Sú tu objekty ako zemnica, polozemnica, slovanská chata a iné. Čudné ale bolo, že informácií som našla veľmi málo, žiadne fotografie, a tak ktovie, či skanzen ešte existuje.