TM 144 Bodvianska pahorkatina – Rimavská kotlina

vychodoslovenska nizina - velke kapusany

Začíname s aktualizáciou mapy TM 144 Bodvianska pahorkatina – Rimavská kotlina 1:50.000 . V tomto priestore bude náš regionálny projektový manažér približne štyri mesiace realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

Čerstvé a presné informácie sa získavajú z rôznych zdrojov. Regionálny projektový manažér bude deň za dňom, dedinu za dedinou, mesto za mestom prechádzať mapovanú oblasť a získavať informácie priamo od ľudí, ktorí na danom území žijú a pracujú. Samosprávy, regionálne inštitúcie, podniky a podnikatelia, všetci môžu prispieť k tomu, aby výsledná mapa bola presná, informačne bohatá a aktuálna.

Poskytujete služby pre turistov v tejto oblasti?

Počas obdobia aktualizácie v teréne bude regionálny projektový manažér navštevovať inštitúcie, ktoré budú mať jedinečnú možnosť, stať sa súčasťou tejto, práve aktualizovanej mapy.

Ako sa môžete stať súčasťou turistickej a cyklistickej mapy VKÚ TM 144 Bodvianska pahorkatina – Rimavská kotlina  1:50.000 ?

Neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra a dohodnite si Vašu prezentáciu v tejto mape!

Aktualizácia v teréne bude prebiehať v období január – apríl 2022

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte

JUDr. Peter Sloboda

JUDr. Peter Sloboda

Regionálny projektový manažér - VKÚ

 

0919 181 345