TM 137 – Tribeč- Pohronský Inovec – Topoľčianky

od apr 1, 2019

Začíname s aktualizáciou mapy TM 137 – Tribeč – Pohronský Inovec – Topoľčianky V tomto priestore bude náš regionálny projektový manažér približne štyri mesiace realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

Čerstvé a presné informácie sa získavajú z rôznych zdrojov. Regionálny projektový manažér bude deň za dňom, dedinu za dedinou, mesto za mestom prechádzať mapovanú oblasť a získavať informácie priamo od ľudí, ktorí na danom území žijú a pracujú. Samosprávy, regionálne inštitúcie, podniky a podnikatelia, všetci môžu prispieť k tomu, aby výsledná mapa bola presná, informačne bohatá a aktuálna.

Poskytujete služby pre turistov v tejto oblasti?

Počas obdobia aktualizácie v teréne bude regionálny projektový manažér navštevovať inštitúcie, ktoré budú mať jedinečnú možnosť, stať sa súčasťou tejto, práve aktualizovanej mapy.

Ako sa môžete stať súčasťou turistickej a cyklistickej mapy VKÚ TM 137 – Tribeč – Pohronský Inovec – Topoľčianky?

Neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra a dohodnite si Vašu prezentáciu v tejto mape!

Aktualizácia v teréne bude prebiehať v období apríl – júl 2019

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte

Ing. Slavomír Tulák

Ing. Slavomír Tulák

Regionálny projektový manažér - VKÚ

 

0918 800 012
tulak@vku-mapy.sk