TM 136 – Volovské vrchy – Košice

Začíname s aktualizáciou mapy TM 136 – Volovské vrchy – Košice. V tomto priestore bude náš regionálny projektový manažér približne štyri mesiace realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

Čerstvé a presné informácie sa získavajú z rôznych zdrojov. Regionálny projektový manažér bude deň za dňom, dedinu za dedinou, mesto za mestom prechádzať mapovanú oblasť a získavať informácie priamo od ľudí, ktorí na danom území žijú a pracujú. Samosprávy, regionálne inštitúcie, podniky a podnikatelia, všetci môžu prispieť k tomu, aby výsledná mapa bola presná, informačne bohatá a aktuálna.

Poskytujete služby pre turistov v tejto oblasti?

Počas obdobia aktualizácie v teréne bude regionálny projektový manažér navštevovať inštitúcie, ktoré budú mať jedinečnú možnosť, stať sa súčasťou tejto, práve aktualizovanej mapy.

Ako sa môžete stať súčasťou turistickej a cyklistickej mapy VKÚ TM 136 – Volovské vrchy – Košice?

Neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra a dohodnite si Vašu prezentáciu v tejto mape!

Aktualizácia v teréne bude prebiehať v období apríl – júl 2019

TM 136 – Volovské vrchy – Košice

od | apr 8, 2019

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte

Ing. Peter Tomčo

Ing. Peter Tomčo

Regionálny projektový manažér - VKÚ

 

0917 451 639
tomco@vku-mapy.sk