TM 130 Považský Inovec – Piešťany

TM 118 Bukovské vrchy

Začíname s aktualizáciou mapy  TM 130 Považský Inovec – Piešťany. V tomto priestore bude naša regionálna projektová manažérka približne štyri mesiace realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

Čerstvé a presné informácie sa získavajú z rôznych zdrojov. Regionálny projektový manažér bude deň za dňom, dedinu za dedinou, mesto za mestom prechádzať mapovanú oblasť a získavať informácie priamo od ľudí, ktorí na danom území žijú a pracujú. Samosprávy, regionálne inštitúcie, podniky a podnikatelia, všetci môžu prispieť k tomu, aby výsledná mapa bola presná, informačne bohatá a aktuálna.

Poskytujete služby pre turistov v tejto oblasti?

Počas obdobia aktualizácie v teréne bude regionálny projektový manažér navštevovať inštitúcie, ktoré budú mať jedinečnú možnosť, stať sa súčasťou tejto, práve aktualizovanej mapy.

Ako sa môžete stať súčasťou turistickej a cyklistickej mapy VKÚ  TM 130 Považský Inovec – Piešťany ?

Neváhajte kontaktovať našu regionálnu projektovú manažérku a dohodnite si Vašu prezentáciu v tejto mape!

Aktualizácia v teréne bude prebiehať v období júl – október 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte

Peter Mišina

Peter Mišina

Regionálny projektový manažér - VKÚ

 

0944 662 818