TM 139 Slovenský kras – Domica

Začíname s aktualizáciou mapy TM 130 Považský Inovec – Piešťany. V tomto priestore bude naša regionálna projektová manažérka približne štyri mesiace realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

Čerstvé a presné informácie sa získavajú z rôznych zdrojov. Regionálna projektová manažérka bude deň za dňom, dedinu za dedinou, mesto za mestom prechádzať mapovanú oblasť a získavať informácie priamo od ľudí, ktorí na danom území žijú a pracujú. Samosprávy, regionálne inštitúcie, podniky a podnikatelia, všetci môžu prispieť k tomu, aby výsledná mapa bola presná, informačne bohatá a aktuálna.

Poskytujete služby pre turistov v tejto oblasti?

Počas obdobia aktualizácie v teréne bude regionálna projektová manažérka navštevovať inštitúcie, ktoré budú mať jedinečnú možnosť, stať sa súčasťou tejto, práve aktualizovanej mapy.

Ako sa môžete stať súčasťou turistickej a cyklistickej mapy VKÚ TM 130 Považský Inovec – Piešťany?

Neváhajte kontaktovať našu regionálnu projektovú manažérku a dohodnite si Vašu prezentáciu v tejto mape!

Aktualizácia v teréne bude prebiehať v období máj 2019 -august 2019

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte

PhDr. Eva Pešková

PhDr. Eva Pešková

Regionálna projektová manažérka - VKÚ

 

0915 857 699
peskova@vku-mapy.sk

E-mail

info@vku-mapy.sk

Telefón

+421 911 176 101

Adresa

VKÚ Harmanec, s.r.o.
Kynceľová 54, 974 01
Banská Bystrica
Slovensko