Aktualizácia turistických máp

Aby boli legendárne turistické mapy VKÚ Harmanec najaktuálnejšie a najpresnejšie, podliehajú rozsiahlej niekoľko mesačnej aktualizácii priamo v teréne.

Legendárne turistické mapy VKÚ

V roku 2017 vydávame prvé tituly najžiadanejších turistických máp 1 : 50 000. Ako jediný slovenský vydavateľ spolupracujeme s Klubom slovenských turistov a so Slovenským cykloklubom. Vďaka tomu sú turistické chodníky a cyklotrasy spoľahlivo aktuálne. Navyše robíme pred vydaním každej mapy podrobné až 4-mesačné miestne šetrenie. Naši regionálni projektoví manažéri sa stretávajú so starostami obcí a členmi turistických organizácií a zabezpečia, aby nová mapa VKÚ bola tou najaktuálnejšou na trhu. Na zadnej strane mapy turista nájde informácie o atrakciách v regióne a služby, ktoré by mohol využiť (ubytovanie, stravovanie, kempy, turistické potreby atď.) Turistické mapy 1 : 50 000 vychádzajú v nákladoch 8 000 až 12 000 ks.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti VKÚ Harmanec, s.r.o.

Pripravované projekty

Projekty na ktorých práve začíname pracovať. Naši regionálni projektoví manažéri (RPM), približne štyri mesiace budú v teréne zisťovať zmeny od poslednej aktualizácie mapy vo vytýčenom mapovom priestore. Budú komunikovať s relevantnými organizáciami, samosprávou a inými subjektami v tomto regióne, danej mapovej výseči. Počas tejto fázy zberu informácií a dát, máte jedinečnú možnosť sa stať súčasťou mapy a zapojiť sa do projektu práve aktualizovanej mapovej výseči. Počas tejto fázy aktualizácie, máte jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou tohto projektu. Máte niekoľko možností, akým spôsobom môže byť Vaša organizácia či prevádzka odprezentovaná v tomto unikátnom médiu, akým turistická mapa je. Zároveň vám ponúkame aj doplnkové služby, napr. vývesné mapy na mieru, alebo iné možnosti, ktoré mapy poskytujú. O všetkých týchto možnostiach Vás bude informovať náš regionálny projektový manažér, ktorý má predmetný projekt na starosti.

Jednotlivé projekty úvodnej fázy nájdete nižšie.

TM 149 - Chvojnícka pahorkatina - Skalica

Aktualizácia v teréne:
august – december 2019

Regionálny projektový manažér:
Peter Mišina

0944 662 818
misina@vku-mapy.sk

VIAC INFORMÁCII

TM 127 Malé Karpaty - Bratislava

Aktualizácia v teréne:
júl – november 2019

Regionálny projektový manažér:
Michal Fiala

0917 968 354
fiala@vku-mapy.sk

VIAC INFORMÁCII

TM 108 Javorníky - Púchov

Aktualizácia v teréne:
október 2019 – január 2020

Regionálny projektový manažér:
Ing. Michal Urbánek

0902 599 471
urbanek@vku-mapy.sk

VIAC INFORMÁCII

Realizujeme

Po ukončení prvej fázy zbierania a aktualizácie informácií a dát v teréne, nasleduje spracovanie týchto získaných informácií. Informácie sa analyzujú a následne sa aktualizované údaje zanášajú do mapových podkladov. Realizuje sa aktualizácia turistických trás v spolupráci s Klubom slovenských turistov (KST), kontrolujú a aktualizujú sa cyklotrasy so Slovenským cykloklubom (SCK). Kontrolujú sa všetky registre, zoznamy štandardizovaných názvov, štatistiky o počte obyvateľov, katastrálne záznamy, zakreslená infraštruktúra, kontroluje sa správnosť a presnosť. Prekresľuje sa kartografia. Spracúva sa redakčný obsah a grafika. V tejto fáze nastupujú okrem kartografov, redakcie, grafikov aj koordinátori projektov, ktorí jednotlivé projekty ďalej manažujú. Majú tiež na starosti prezentácie subjektov, zapojených do jednotlivých projektov ako aj informovanie o stave aktualizácie. Zároveň v koordinácii s výrobou sledujú všetky výrobné fázy máp od aktualizácie, cez prvú a druhú korektúru, až po vytlačenie a distribúciu novo vydaných a plne aktualizovaných legendárnych turistických máp VKÚ.

TM 130 - Považský Inovec - Piešťany

Aktualizácia v teréne:
máj – august 2019

Regionálny projektový manažér:
PhDr. Eva Pešková

0915 857 699
peskova@vku-mapy.sk

VIAC INFORMÁCII

TM 100 - Okolie Banskej Bystrice - Donovaly

Aktualizácia v teréne:
máj – september 2019

Regionálny projektový manažér:
JUDr. Peter Sloboda

0919 181 345
sloboda@vku-mapy.sk

VIAC INFORMÁCII

TM 107 - Biele Karpaty - Trenčín

Aktualizácia v teréne:
jún – september 2019

Regionálny projektový manažér:
Ing. Slavomír Tulák

0918 800 012
tulak@vku-mapy.sk

VIAC INFORMÁCII

Hotové projekty

Každý projekt má svoj začiatok a koniec. Ale tu nastáva koniec len výrobnej fázy, kde práve vytlačená, čerstvo aktualizovaná turistická a cyklistická mapa čaká práve na vás. A niečo nové, krásne môže začať. Začína to pravé objavovanie úžasných zákutí nášho nádherného malebného Slovenska, nové turistické ciele, nové turistické trasy, nové plány na víkendy či výlety, nové výhľady…​

Tak sa poriadne pripravte na tú pravú objaviteľskú turistiku.

Turistike zdar!

Výber najnovších aktualizovaných máp.

M 136 - Volovské vrchy - Košice

TM 137 - Tribeč - Pohronský Inovec -Topoľčianky

TM 2 Vysoké Tatry

TM 102 Orava - Beskid Zywiecki

TM 115 Šarišská vrchovina - Branisko

Kompletnú ponuku legendárnych turistických a cyklistických máp
VKÚ Harmanec nájdete v našom eshope.

Kontakt

info@vku-mapy.sk
+421 911 176 101

Adresa

VKÚ Harmanec, s.r.o.
Kynceľová 54
974 01, Banská Bystrica
Slovenská republika