Malé jarné objavovanie – Kaštieľ v Ostrej Lúke

1. 04. 2020Novinky, Tip na výlet

Aj v tomto zvláštnom roku sme sa rozhodli pokračovať v našom seriáli, prostredníctvom ktorého vám chceme predstaviť zaujímavé miesta našej krajiny. Vieme, že v súčasnosti nie je cestovanie jednoduché. Články Malého jarného objavovanie preto nemajú byť vyslovene (iba) tipmi na túry. Chcú byť predovšetkým príjemným čítaním, bohatým na informácie a pekné fotografie. Veríme, že v týchto neľahkých časoch vysadávania doma vám nimi prinesieme príjemné rozptýlenie. Zároveň si môžete vďaka nim vytvoriť svoj vlastný cestovateľský zoznam pre – veríme, že neveľmi vzdialenú – budúcnosť, na ktorú sa všetci spolu tešíme. Symbolicky, vďaka mágii okolností, začíname naše jarné putovanie za zaujímavosťami práve pri stavbe, ktorá mala nad hlavným vchodom nápis V lepšie dúfam.

Pamätáte si z čítania alebo školských hodín literatúry román Jar Adely Ostrolúckej od Ľuda Ondrejova? Ak áno, tak sa asi zhodneme, že kaštieľ v Ostrej Lúke nosíme tak trochu vo svojich srdciach všetci, ktorí hovoríme slovenským jazykom. Viaže sa totiž k nemu romantický príbeh „otca“ kodifikovanej slovenčiny Ľudovíta Štúra. Adela Ostrolúcka z Ostrej Lúky bola jeho láskou a bývala práve medzi týmito múrmi. Preto asi aj mnohých potešíme správou, že vzácna historická pamiatka sa po dlhých desiatkach rokov dočkala toľko potrebnej obnovy.

Dvojposchodové renesančné sídlo patrilo od svojho vzniku spolu s celou dedinou váženému rodu Ostrolúckych. Šľachtické obydlie začali budovať v roku 1636 pre Melchiora Ostrolúckeho podľa plánu banskoštiavnického staviteľa Abraháma Artza. Dokončené bolo v roku 1641.

Rod Ostrolúckych zastával dôležité funkcie v správe Zvolenskej stolice. Mal vplyv mocenský i hospodársky, jeho členovia prispievali do kultúrnej sféry a viacerí sa zaoberali vedou. Výnimkou nebol ani Mikuláš Ostrolúcky, ktorého dcéra Adela sa počas pobytu u strýka Gustáva v Zemianskom Podradí spoznala s Ľudovítom Štúrom. Charizmatický národovec si získal priazeň dievčiny i náklonnosť jej rodičov až do takej miery, že Mikuláš Ostrolúcky výrazne napomohol Štúrovmu zvoleniu do Uhorského snemu ako poslanca za mesto Zvolen.

Ako to už niekedy býva, láska Ľudovíta a Adely zostala nenaplnená. Ľudovít sa totiž dievčiny vzdal, aby sa mohol naplno venovať boju za národ. A ako dnes vieme, obaja napokon zomreli pomerne mladí. Štúr skonal po nešťastnom výstrele na poľovačke ako 41-ročný a Adela podľahla týfusu vo veku 28 rokov. Pochovaná je v rodinnej hrobke práve v Ostrej Lúke.

 

V 18. storočí prešiel kaštieľ barokovou prestavbou a rodina Ostrolúckych v ňom bývala až do 2. svetovej vojny. V desaťročiach po jej skončení sa do honosných priestorov nasťahoval Štátny okresný archív, ktorý tu mal aj unikátne dokumenty, ako napríklad listinu kráľa Bélu IV, či celú hudobnú pozostalosť rodiny Ostrolúckych. V roku 1967, pri príležitosti 3. ročníka celoslovenského podujatia Štúrov Zvolen, bol na mieste rodinnej hrobky odhalený pamätník na pamiatku Adelky.

Keď v roku 2005 archív napokon presťahovali do nových priestorov, staručký kaštieľ zostal opustený. V roku 2012 sa podiel, ktorý patril štátu, dostal do majetku obce. Chcela ho zrekonštruovať, avšak nezískala súhlas ostatných spolumajiteľov a preto sa jej ani nepodarilo získať peniaze, potrebné na obnovu. A tú už veru historická stavba, do ktorej zatekalo a upadala do veľmi zlého stavu, nutne potrebovala. Preto sa ju vedenie obce napokon rozhodlo predať.

Nebolo to jednoduché, avšak vlani sa to predsa len podarilo. Ako sa pri tej príležitosti vyjadril starosta Juraj Jelok, celý bjekt predali aj so záväzkom obnovy. „Chceli by sme dosiahnuť, aby tam bola umiestnená aspoň pamätná izba Adely Ostrolúckej,“ povedal. Nový vlastník odkúpil potrebné podiely aj od ďalších osôb a jeho plánom je kaštieľ „opraviť a vrátiť doň históriu,“ dodal J. Jelok.

Aktuálne fotografie ukazujú, že práce na záchrane a obnove tejto krásnej a zaujímavej pamiatky sa naplno rozbehli. Veríme, že keď sa úspešne dotiahnu do konca, dom, kde sa žila láska Ľudovíta Štúra, sa opäť stane pýchou tejto výnimočnej obce, usadenej v rozľahlých kopcoch neďaleko legendárneho Pustého hradu. Máme už šancu aj optimisticky dúfať, že sa naplní odkaz nápisu, ktorý kedysi pradávno vytesali do kameňa na prízemí kaštieľa: Nech tento dom stojí dovtedy, kým mravec nevypije more a korytnačka neobíde svet.

Pozrite si kaštieľ v Ostrej Lúke aj v krásnej publikácií Zvolen a okolie z neba.

A na záver praktické a užitočné informácie: ak používate GPS navigácu, kaštieľ v Ostrej Lúke má koordináty 48,543791 19,050639. Nájdete ho na južnom konci obce, kde už cesta číslo 2440 pomaly opúšťa dedinu. Samotná Ostrá Lúka leží neďaleko Zvolena a dostanete sa do nej hneď z dvoch hlavných cestných ťahov. Zo západu, od rýchlostnej R1-tky k nej vedie legendárna zákrutová hradská, ktorá je každoročne dejiskom vychytených pretekov áut do vrchu. Od východu sú to zase scénické kilometre nádhernej asfaltovej aleje. Tá najskôr vedie akoby po streche sveta a ponúka nádherné výhľady na široké okolie. Potom sa vnára do listnatých lesov, pomedzi ktoré vás dostane k pripojeniu sa na cestu číslo 66, známu Slovenskú Route 66.