Kysucké Beskydy budú môcť turisti spoznávať pomocou aktuálnej turistickej mapy

14. 10. 2022Novinky

týchto dňoch pracuje vydavateľský tím z Kynceľovej na aktualizácii turistickej mapy, v ktorej sú zmapované Kysuce.  Turistické mapy od legendárneho výrobcu z Harmanca sú turistami využívané už 30 rokov.  

Podrobná turistická mapa v mierke 1:50 000 nebude obsahovať len turistické trasy. Nebudú
v nej chýbať ani všetky oficiálne evidované cyklistické značené trasy, zariadenia cestovného ruchu a popis tých najzaujímavejších miest. Aktualizácia mapy prebieha priamo v teréne. 

Pokračujú vo výrobe legendárnych VKÚ mapách

Vydavateľský tím z Kynceľovej, neďaleko Banskej Bystrice, pokračuje od roku 2016 vo výrobe najpresnejších legendárnych zeleno-žltých turistických máp. Je pokračovateľom výroby významného bývalého Vojenského kartografického ústavu v Harmanci.

„Aktualizácia celého mapového listu je náročná ako i z pohľadu získavania aktualizovaných dát a nových informácií, tak aj po kartografickej stránke. Nové spracovanie turistickej mapy bude zahŕňať aj aktuálny prehľad oficiálne evidovaných turistických trás ako aj cyklotrás. V spolupráci s Klubom slovenských turistov a Slovenským cykloklubom tak zabezpečujeme najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie pre turistov. Všetky zozbierané dáta v teréne a upravené či novovzniknuté trasy dopĺňame do mapového podkladu. To je tá najdôležitejšia časť pri výrobe turistickej mapy,“ približuje redaktor a kartograf, Bohuš Schwarzbacher. 

Aktualizácia nielen od kancelárskeho stola

Počas aktualizácie turistickej mapy sa všetky informácie a mapové dáta získavajú priamo v teréne. Manažérka projektu Gabriela Hrdá pracuje na aktualizácii mapy v teréne štyri mesiace. „Aby bola turistická mapa s presnými a aktualizovanými údajmi využiteľná pre turistu, spolupracujeme  s miestnymi samosprávami, kultúrnymi inštitúciami, s podnikateľmi v cestovnom ruchu a miestnymi turistickými organizáciami, ktorí nám pomáhajú spresňovať potrebné dáta. Aj takouto spoluprácou zabezpečujeme aktuálny prehľad informácií o poskytovaných službách a možnostiach rekreácie  na Kysuciach. Vďaka individuálnym nadšencom, ktorí na Kysuciach dlhé roky žijú, spresňujeme údaje v našich mapách znovuobjavovaním už zabudnutých či menej známych miest tohto regiónu,“ spresňuje Gabriela Hrdá.

Aby bola mapa čo najpresnejšia, k podrobnej aktualizácii môže prispieť akákoľvek turistická organizácia, súkromný podnikateľ či samospráva. 

Bližšie informácie vám poskytne naša regionálna projektová manažérkaMgr. Gabriela Hrdá, na tel. čisle 0915 667 895 alebo email hrda@vku-mapy.sk, neváhajte ju kontaktovať.