Košice a okolie historická a súčasná mapa regiónu

15. júna 2023

Novinky

Pripravujeme unikátnu porovnávaciu mapu okresu Košice, ktorá bude poukazovať na historickú mapu Jána Lipského z roku 1806 v porovnaní s tou súčasnou. Mappa generalis regni Hungariae Jána Lipského, ktoré je významné kartografické dielo skladajúce sa z 12 listov, pričom samotnú mapu tvorí deväť z nich, je jednou z najpresnejších máp 19. storočia. Ostatné listy kartografického diela hovoria o administratívnom rozdelení Uhorska a Sedmohradska. Nadčasovosť Lipského mapy je aj v tom, že Lipský vyznačil v mape napríklad kúpele, jaskyne, hostince, mlyny či samoty symbolmi, ktoré kartografia používa s malými zmenami dodnes, ako to môžeme vidieť v súčasnej mape VKÚ. Na vtedajšiu dobu veľmi presnú a nezvyčajne podrobnú mapu vytvoril Ján Lipský, popredný európsky kartograf, rodák zo Sedličnej pri Trenčíne.

Kolorovanú medirytinu Generálnej mapy Uhorska z roku 1806 budú môcť obdivovať nadšenci máp a kartografie, ako aj historici z košického okresu. Práve s touto mapou bude porovnávaná súčasná mapa okresu Košice. Porovnaním súčasnej mapy košického okresu s mapou z roku 1806 sú viditeľné rozdiely, avšak presnosť a podrobnosť historickej mapy je obdivuhodná.

Porovnávacia mapa okresu Košice kedysi a dnes bude spracovaná v mierke 1:140 000. Slúžiť bude aj turistom pre účel spoznávania tohto regiónu. Mapa okresu porovnáva stav z roku 1806 so súčasným stavom poskytuje cenné historické informácie o vývoji oblasti. Môže pomôcť lepšie pochopiť, ako sa krajina, mestá a dediny vyvinuli a zmenili sa v priebehu času. To môže byť zaujímavé pre miestnych obyvateľov, študentov, historikov a iných záujemcov o miestnu históriu, ale takisto mapa Košice a okolie historická a súčasná mapa regiónu môže slúžiť ako učebný materiál pre školy a vzdelávacie inštitúcie. Študenti sa môžu dozvedieť o histórii svojho regiónu a vidieť, ako sa krajina zmenila od roku 1806. Toto porovnanie môže tiež pomôcť študentom pochopiť určité geografické a historické koncepty. Táto jedinečná mapa môže slúžiť pre návštevníkov, ktorí chcú vidieť, ako sa dané miesto vyvinulo od minulosti a ako sa zmenilo jeho okolie.

Práve v týchto dňoch a týždňoch pracujeme na mape Košice a okolie historická a súčasná mapa regiónu. Ako predstavitelia miest a obcí, majitelia firiem, výrobcovia či zástupcovia kultúrnych organizácií ste práve vy tí, ktorí môžu novú mapu obohatiť a dať jej vyššiu hodnotu. Nehovoriac o tom, že je to zároveň dobrá príležitosť zviditeľniť vašu prácu a hodnoty, ktoré ňou vytvárate.

V každej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti v danom regióne.
Chcete byť súčasťou mapy Košice a okolie historická a súčasná mapa regiónu a mať v nej svoju prezentáciu?

Tak neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra Ing. Ján Mihalus , na tel. čisle 0909 104 626 alebo email „>mihalus„>@vku-mapy.skktorý vám poskytne potrebné informácie.