Horúca novinka – turistická mapa VKÚ TM 101 – Kysucké Beskydy – Veľká Rača práve prichádza!

6. apríla 2023

Aktualizované mapy, Novinky

Turistické mapy VKÚ Harmanec sa dočkali ďalšej, plne aktualizovanej mapy. Na potulky Kysuckými Beskydami si určite pribaľte túto vynovenú, ale hlavne, aktualizovanú mapu, tejto turistami obľúbenej destinácie. Keď sa rozhodnete plánovať najbližšiu expedíciu k novým turistickým cieľom, tak Kysucké Beskydy či Veľká Rača, môže byť tá ďalšia voľba. S turistickou mapou VKÚ TM 101 – Kysucké Beskydy – Veľká Rača sa v tomto priestore určite nestratíte!

Kysucké Beskydy sa nachádzajú sa na severozápadnom Slovensku, v Žilinskom samosprávnom kraji (v okrese Čadca). Kysucké Beskydy majú rozlohu cca 150 km2 a bezprostredne hraničia s Poľskou republikou (hranica prechádza hlavným hrebeňom pohoria). Blízko je aj hranica s Českou republikou. Tam sa nachádza tzv. Trojmedzie, teda rozhranie troch štátov – Slovenskej, Českej a Poľskej republiky. Upozorňujú na to tri mramorové mohyly. Veľká Rača (Wielka Racza, 1 236 m n. m.) sa výrazne vyníma na hlavnom hrebeni na slovensko-poľskej hranici. Slovenský názov vrchu sme prevzali z poľštiny. Súvisí s mestom Rajcza, ležiacom na severnom úpätí masívu. V jednej z povestí sa hovorí, že v ťažkých časoch mestskí radní chodievali na vysoký vrch nad mestom, kde riešili vzniknuté problémy. Výrazom rajča, rača v minulosti pomenúvali pekné miesta, ktoré im pripomínali raj na zemi. Na vrchole sa nachádza kríž, rozhľadňa(ponúka nádherný kruhový výhľad na blízke i vzdialenejšie pohoria, napr. na Strážovské vrchy či Moravsko-sliezske Beskydy) a turistická chata (Schronisko PTTK Wielka Racza). Najkrajšou dolinou v oblasti Veľkej Rače je Klubinská dolina (severne od obce Klubina). Nachádza sa v nej v r. 2000 vyhlásená Prírodná rezervácia Klubinský potok. Na rozlohe 0,83 ha sa tu chránia aluviálne jelšové porasty sprevádzajúce vodný tok, vrátane viacerých vzácnych druhov rastlín. Územie Kysuckých Beskýd má potenciál predovšetkým na športové a rekreačné aktivity ako pešia turistika, cykloturistika, zjazdové i klasické lyžovanie, agroturistika, poľovníctvo, ale aj poznávanie kultúrno-historických a prírodných pamiatok. Peších turistov čaká krásna príroda s pomerne hustou sieťou turistických chodníkov. Ich hustota je najvýraznejšia v oblasti štátnej hranice s Poľskom, najviac na hlavnom hrebeni pohoria. Hranica nepredstavuje žiadnu bariéru, viacero chodníkov zo slovenskej strany je prepojených s chodníkmi na strane poľskej. Tam je ich hustota dokonca ešte vyššia a krajina takisto nádherná. Nepodarí sa nám vymenovať všetky zaujímavé miesta v tomto článku, ale určite ich nájdete v mape TM 101 Kysucké Beskydy- Veľká Rača.

Mapa prešla úplnou aktualizáciou. Turistický obsah bol aktualizovaný priamo v teréne, všetky údaje o trasách a časoch boli aktualizované a kontrolované Klubom Slovenských turistov (KST) a na aktualizácii cyklotrás participoval Slovenský cykloklub (SCK). Mapa má tiež novú, krajšiu obálku, doplňujúce informácie …

Turistická a cyklistická mapa VKÚ TM 101 – Kysucké Beskydy – Veľká Rača vychádza v klasickej mierke 1 : 50 000. Nachádzajú sa v nej značené všetky dôležité body, vrstevnice, turistické trasy a cykotrasy s časovými údajmi, zimné športy, GPS súradnice v sieti WGS 84.

Mapa má svoje tradičné precízne tieňovanie, ktoré je robené ručne. Táto mapa je označená číslom 101 (TM 101), toto je jej šieste vydanie.

Mapa je v praktickom plastovom obale, ktorý sme zachovali, ako aj päť jazyčné popisky. Na mape sme samozrejme spolupracovali s Klubom Slovenských turistov (KST) a so Slovenským cykloklubom (SCK). Obe organizácie dodávajú pre VKÚ aktuálne údaje o trasách a časoch. Okrem toho zohrávajú svoju významnú úlohu aj pri konečnej výstupnej korekcii pred tlačou.

Vďaka týmto spoluprácam pri aktualizáciách pre vás tvoríme tieto najpresnejšie turistické mapy.

Nové vydanie mapy sa začína distribuovať. Zakúpiť si ju môžete online v našom e-shope >>

S našimi mapami sa nestratíte!