Ďalšia turistická mapa sa dočká svojej aktualizácie, TM 100 Okolie Banskej Bystrice – Donovaly

20. 05. 2019Aktualizácia, Novinky

Pokračujeme v aktualizácií turistických máp VKÚ. Ako ďalšia v poradí je turistická mapa TM 100 – Okolie Banskej Bystrice – Donovaly, ktorá práve odštartovala svoju aktualizáciu..

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 100 Okolie Banskej Bystrice – Donovaly a mať v nej svoju prezentáciu?