Aktualizácia mapy TM 102 Orava práve odštartovala

Aktualizácia mapy TM 102 Orava práve odštartovala

Pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec, práve odštartovala. Pripravujeme TM 102 Orava. Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne,...