Aktualizácia mapy TM 102 Orava práve odštartovala

Aktualizácia mapy TM 102 Orava práve odštartovala

Pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec, práve odštartovala. Pripravujeme TM 102 Orava. Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne,...
Začína aktualizácia TM 2 Vysoké Tatry

Začína aktualizácia TM 2 Vysoké Tatry

Prvá turistická mapa v mierke 1 : 25 000 VKÚ Harmanec, TM 2 Vysoké Tatry štartuje svoju aktualizáciu! Zber informácií potrebných pre aktualizáciu v teréne začína.. Približne štyri mesiace bude priestor ohraničený mapovou výsečou pôsobiskom našej  regionálnej...