S mapou na túre: Žakýl

S mapou na túre: Žakýl

So sprievodcom Jánom Vicenom a turistickou skupinou VKÚ Inverzia Slovensko z Banskej Bystrice máme pred sebou ďalší hrad – Žakýl. Nahliadneme aj k Žakýlskemu plesu. Základné informácie Trasa: Banská Štiavnica –  Jergištôlňa (kaplnka) – Jergištôlňa (osada) – Pod...
S mapou na túre: Zaniknutý hrad Maginhrad

S mapou na túre: Zaniknutý hrad Maginhrad

So sprievodcom Jánom Vicenom a turistickou skupinou VKÚ Inverzia Slovensko z Banskej Bystrice vystúpime na zaniknutý hrad v Malohonte s tajomným menom Maginhrad. Základné informácie Trasa: Hrachovo – Bolfovo – Horné Zahorany – Kozinec – Maginhrad – Nižný Skálnik...