Aktualizujeme už piatu mapu v mierke 1:25000 – TM 8 Národný park Malá Fatra

2. 09. 2020Aktualizácia, Novinky

S aktualizáciami legendárnych máp VKÚ v mierke 1:25 000 pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec TM 8 – Národný park Malá Fatra bola zahájena.

TM 8

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

TM 8 Národný park Malá Fatra
V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 8– Národný park Malá Fatra a mať v nej svoju prezentáciu?