Aktualizujeme TM 154 Podunajská rovina – Veľký Meder

20. 07. 2020Aktualizácia

S aktualizáciami legendárnych máp pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec TM 154 Podunajská rovina – Veľký Meder práve odštartovala. 

TM 154 Podunajská rovina - Veľký Meder

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

TM 154 Podunajská rovina - Veľký Meder
V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 154 Podunajská rovina – Veľký Meder a mať v nej svoju prezentáciu?