Aktualizujeme TM 153 – Podunajská rovina – Diakovce

29. 09. 2020Aktualizácia

Pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec v mierke 1 : 50 000, práve odštartovala. Pripravujeme TM 153 Podunajská rovina – Diakovce.

tm153 Podunajská rovina - Diakovce

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

tm153 - Podunajská rovina - Diakovce
V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 153 Podunajská rovina – Diakovce  a mať v nej svoju prezentáciu?