Aktualizujeme TM 151 Trnavská pahorkatina – Senec

16. 06. 2020Aktualizácia, Novinky

S aktualizáciami legendárnych máp pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec TM 151 Trnavská pahorkatina – Senec práve odštartovala.

Trnavská pahorkatina - Senec

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

Trnavská pahorkatina - Senec
V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 151 Trnavská pahorkatina – Senec a mať v nej svoju prezentáciu?