Aktualizujeme TM 132 Kremnické vrchy

29. novembra 2022

Aktualizácia, Novinky

Pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec, práve odštartovala. Pripravujeme TM 132 Kremnické vrchy. Pôjde už o 7. aktualizáciu daného územia.

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 132 Kremnické vrchy a mať v nej svoju prezentáciu?

Tak neváhajte kontaktovať našu regionálnu projektovú manažérku Mgr. Gabriela Hrdá, na tel. čisle 0915 667 895 alebo e-mail hrda@vku-mapy.sk,  ktorá vám poskytne potrebné informácie.

Čítajte ďalej…