Aktualizujeme TM 116 Slanské vrchy – Veľká Domaša

4. 09. 2020Aktualizácia, Novinky

S aktualizáciami legendárnych turistických máp VKÚ pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec TM 116 Slanské vrchy – Domaša práve odštartovala.

TM 116 Slanské vrchy - Domaša

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

TM 116 Slanské vrchy - Domaša
V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 116 Slanské vrchy – Domaša  a mať v nej svoju prezentáciu?