Aktualizujeme TM 106 Laborecká vrchovina – Dukla

18. septembra 2023

Aktualizácia

Turistická mapa TM 106 Laborecká vrchovina – Dukla je nenahraditeľným sprievodcom pre všetkých, ktorí túto krásnu oblasť plnú prírodných divov a kultúrnych pokladov chcú preskúmať. V týchto dňoch odštartovala už jej 4. aktualizácia. Turistická mapa TM 106 Laborecká vrchovina – Dukla sa pravidelne aktualizuje a prispôsobuje sa zmenám trás, aktuálnym podmienkam a novým atrakciám, ktoré v regióne pribudli. Mapa TM 106 Laborecká vrchovina – Dukla nebude chýbať ani v našej mobilnej aplikácii CBS Map Explorer.

Približne štyri mesiace bude v tomto priestore pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru. Táto mapa sa neustále aktualizuje na základe informácií od Klubu slovenských turistov a miestnych obyvateľov. Ak sa objaví nová atrakcia alebo sa niečo v oblasti zmení, mapa sa aktualizuje, aby odzrkadlila tieto zmeny.

V mape TM 106 Laborecká vrchovina – Dukla umožňujeme prezentovať svoje jedinečné služby a atrakcie subjektom pôsobiacim v tejto oblasti. Informácie slúžia k tomu, aby turisti mohli nájsť miesta, ktoré sa oplatí navštíviť. Táto mapa umožňuje zlepšiť prehľadnosť a prístupnosť služieb pre turistov, ktorí navštevujú vašu oblasť. Vďaka tomu, že sa na nej budú nachádzať informácie o turistických chodníkoch, zaujímavých miestach, ubytovacích kapacitách a ďalších dôležitých bodoch, bude pre návštevníkov oveľa jednoduchšie sa orientovať a plánovať si svoje výlety a dovolenky v tejto oblasti.

Poskytujete služby pre turistov v tejto oblasti?

V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou. Zapojenie sa do projektu turistickej mapy TM 106 Laborecká vrchovina – Dukla môže byť pre vás obrovskou príležitosťou pre rozvoj. Turistická mapa poskytuje veľmi účinný nástroj na propagáciu vašich služieb a zlepšenie viditeľnosti pre turistov, ktorí vašu oblasť navštevujú. Táto mapa sa zameriava na oblasť Nízkych Beskýd a bude slúžiť turistom, návštevníkom a milovníkom prírody, ktorí sem prichádzajú z celého sveta.

Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 106 Laborecká vrchovina – Dukla a mať v nej svoju prezentáciu?

Neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra a dohodnite si vašu prezentáciu v tejto pripravovanej mape: Ing. Martin Koščo, na tel. čísle +421 903 202 701 alebo e-mailom na adresu kosco@vku-mapy.sk, ktorý vám poskytne potrebné informácie.