Aktualizujeme TM 10 – Malé Karpaty – Stred v mierke 1: 25000!

3. 08. 2020Aktualizácia

S aktualizáciami legendárnych máp VKÚ pokračujeme ďalej! Aktualizácia obľúbenej turistickej mapy VKÚ Harmanec v mierke 1:25 000 TM 10 – Malé Karpaty – Stred bola zahájena.

TM 10 Malé Karpaty - Stred

Približne štyri mesiace sa bude v tomto priestore nachádzať a pracovať náš regionálny projektový manažér. Bude realizovať zber informácií v teréne, potrebných k aktualizácii mapových podkladov vytýčeného priestoru.

TM 10 Malé Karpaty - Stred
V každej novej mape poskytujeme určitý obmedzený priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti, ohraničenej mapovou výsečou.
Chcete byť súčasťou turistickej a cyklistickej mapy TM 10 – Malé Karpaty – Stred a mať v nej svoju prezentáciu?